Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Trzecia edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Pierwsza nagroda to 15 tys. zł

Konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” jest jednym z instrumentów finansowych przeznaczonych dla właścicieli budynków położonych na obszarze rewitalizacji i wprowadzonych w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. ”Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Celem tego projektu jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków. Laureaci pierwszej i drugiej edycji konkursu zostali nagrodzeni odpowiednio w 2020 oraz 2021 roku. Obecnie trwa jego trzecia edycja.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

• w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. wykonać prace remontowe wszystkich elewacji znajdujących się w pierzei ulicy lub placu. Podczas realizacji prac dotyczących kolorystyki elewacji oraz cokołów, należy zastosować kolor tożsamy z wskazanym w kolorystyce będącej załącznikiem nr 5 do regulaminu konkursu.

• w terminie od 1 do 31 października 2022 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wraz z wymaganymi regulaminem kompletem dokumentów.

Zgłoszenia dokonuje się za pomocą karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Do karty zgłoszenia należy dołączyć:

• dokumentację fotograficzną elewacji budynku sprzed remontu oraz po wykonaniu prac;

• poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zakończenie prac;

• oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu konkursu;

• stosowne upoważnienie w sytuacji, w której zgłoszenie do konkursu wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zostało podpisane przez osoby reprezentujące uczestnika konkursu.

Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2022 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł brutto i będzie podzielona według następujących proporcji:

• nagroda za 1 miejsce – 15 000 zł;

• nagroda za 2 miejsce – 12 000 zł;

• nagroda za 3 miejsce – 10 000 zł;

• nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków – po 8 000 zł na budynek.

Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Szczegółowe informacje o nim można uzyskać w pokoju nr 9 w budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 4 lub pod numerem telefonu 46 814 47 11 wew.130. Informacje znajdują się także na stronie internetowej miasta w zakładce Dla mieszkańca/Programy/Różne.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author