Categories Miasto

W Rawie rodzi się coraz mniej dzieci. Wnioski do programu 500+ na pierwsze dziecko będzie można składać od lipca.

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że wnioski do programu 500+ na pierwsze dziecko będzie można składać od lipca. Dotychczas realizowany program 500+ nie wpłynęło na wzrost liczby narodzin dzieci w Rawie Mazowieckiej, ale zmniejszyło poziom ubóstwa.

W 2013 roku w Rawie Mazowieckiej urodziło się 355 dzieci, a w 2018 roku już tylko 174 (w 2017 – 170 urodzeń, w 2016 – 178). Program 500+, który miał wpłynąć na liczbę urodzeń w Polsce, przynajmniej w naszym mieście nie przyniósł oczekiwanych efektów.

Teraz rząd zapowiada, że jeszcze w tym roku wprowadzi 500+ także na pierwsze dziecko. Od lipca można składać wnioski na nowy okres, który zaczyna się w październiku i ewentualnie wtedy wszyscy rodzice, bez względu na liczbę posiadanych dzieci, otrzymają pierwsze pieniądze także na pierwsze dziecko.

Szczegółów jednak nie znamy, ponieważ wciąż nie ma ani oficjalnej zmiany ustawy, ani żadnego rozporządzenia. Póki co, deklarację, że wnioski na 500+ na pierwsze dziecko będzie można składać od lipca, przekazała minister Elżbieta Rafalska.

W Rawie Mazowieckiej wnioski do programu 500+ przyjmuje i świadczenia wypłaca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Choć wypłata póki co 500+ nie wpłynęła na wzrost liczby urodzeń, to poprawiła sytuację finansową wielu rawskich rodzin.

W 2018 roku koszt świadczeń 500+ w Rawie wyniósł ponad 9,9 mln. zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wyniosła 1642.

Na terenie miasta świadczeniem wychowawczym (tzw. 500+) rokrocznie objętych jest ponad 1200 rodzin. W roku 2016 świadczenie wychowawcze pobierały 1232 rodziny, w 2017 – 1223 zaś w roku 2018 – 1320 rodzin.

Podobny charakter, wsparcia ekonomicznego rodzin wychowujących dzieci mają świadczenia rodzinne. Do samego zasiłku rodzinnego każdego roku uprawnionych jest ponad 400 rodzin. W roku 2016 zasiłek rodzinny pobierało 491 rodzin, w 2017 – 486 a w 2018 – 429. Podkreślić należy, że zasiłek rodzinny, będący podstawowym świadczeniem rodzinnym, w zależności od spełnionych przez rodzinę warunków jest rozszerzany o określone dodatki.

Rodziny, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej mogą w tym zakresie korzystać także ze świadczeń pomocy społecznej. Mając jednak na uwadze funkcjonujący obecnie system materialnego wspierania rodzin z roku na rok coraz mniej z nich korzysta z tej formy wsparcia. W roku 2016 liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia, które korzystały ze wsparcia pomocy społecznej wynosiła 134. W roku 2017 liczba ta spadła do 110 rodzin, a w 2018 rodzin takich było 98.

W stosunku do ogólnej liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej odsetek korzystających rodzin z dziećmi do ukończenia 18 roku życia stanowił odpowiednio 31% w 2016r, 28% w 2017r i 27% w 2018r.

Foto: designed by Bearfotos – Freepik.com

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author