Categories Powiat

Władze Białej Rawskiej inwestują i pozyskują dotacje

– To był trudny rok – przyznaje Wacław Jacek Adamczyk, burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska. – Mimo to udało nam się zrealizować szereg inwestycji oraz pozyskać ok. 5 mln zł dotacji zewnętrznych.

PRZECZYTAJ: Biała Rawska świętuje 500-lecie uzyskania praw miejskich. Napisz opowiadanie poświęcone Białej Rawskiej>>>

– Pomimo pandemii, zamkniętych urzędów i trudności w uzgadnianiu różnego typu dokumentacji oraz problemów w realizacji zadań inwestycyjnych udało się nam w 2020 roku pozyskać około 5 mln zł dotacji zewnętrznych – mówi Wacław Jacek Adamczyk, burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska.

Były to środki zarówno pochodzące z rządowej tarczy antycovidowej wspierającej samorządy, jak i pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z innych źródeł. – Staramy się sięgać po pieniądze z każdego źródła, które tylko jest dla nas dostępne – podkreśla burmistrz Adamczyk.

Dzięki montażowi finansowemu, a więc pieniędzy z budżetu gminy i z dotacji, udało się zrealizować na terenie gminy szereg inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.

Spośród inwestycji realizowanych w ubiegłym roku przez władze Białej Rawskiej można wymienić m.in.: wykonanie wodociągowania o długości ok. 2,5 km w miejscowościach: Podsędkowice, Aleksandrów, Franklin czy budowę ok. 300 m odcinka sieci wodociągowej w Lesiewie.

Co roku istotny udział w budżecie Białej Rawskiej stanowią inwestycje drogowe. Nie inaczej było i w minionym roku. Łącznie wykonano ok. 7 km nakładek asfaltowych i betonowych. Nie zapomniano też o zakupie tłucznia i układaniu kolejnych chodników, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. – Inwestycji drogowych w minionym roku udało nam się zrealizować dość dużo, ale mamy świadomość, że są to inwestycje bardzo potrzebne naszym mieszkańcom, dlatego w miarę możliwości budżetowych, staramy się ciągle poprawiać jakość dróg – podkreśla Jacek Adamczyk.

W miarę potrzeb i możliwości prowadzono również wymianę oświetlenia ulicznego i doświetlanie miejsc, które tego wymagały.

Duża inwestycja realizowana przy wsparciu środków zewnętrznych, miała miejsce w Babsku, gdzie wykonano adaptację szkoły podstawowej na potrzeby uruchomienia przedszkola. Rozpoczęto modernizację budynku ośrodka zdrowia przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej (zakończenie prac w 2021 roku).

Spośród nieco mniejszych inwestycji zrealizowanych przez bialski samorząd w 2020 roku należy wymienić na przykład budowę świetlicy wiejskiej w Niemirowicach oraz Jelitowie, rozbudowę świetlicy w Woli Chojnatej, termomodernizację świetlicy w Grzymkowicach.

– Wiele tych inwestycji zostało zrealizowanych w ramach środków z funduszu sołeckiego – zauważa burmistrz Adamczyk. – Ten fundusz funkcjonuje w naszej gminie od 2010 roku i w ubiegłym roku opiewał na ok. 850 tys. zł.

Dzięki środkom pochodzącym z Lokalnej Grupy Działania Kraina Rawki Lider+ powstała Izba Pamięci Regionalnej Muzeum Ziemi Bialskiej.

To oczywiście tylko największe zadania inwestycyjne realizowane przez Miasto i Gminę Biała Rawska w 2020 roku. O innych zadaniach, także tych planowanych do realizacji w 2021 roku, będziemy informować w kolejnych wydaniach gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii”.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author