Categories Miasto

Wsparcie dla elektromobilności

Co to jest elektromobilność? Zakłada ona korzystanie z pojazdów posiadających elektryczne jednostki napędowe. Do takich możemy zaliczyć: samochód, skuter, motocykl, rower, tramwaj, trolejbus, pociąg czy autobus.

To także rozwój infrastruktury nakierowanej na wykorzystanie tego typu środków transportu jak np. punkty ładowania pojazdów. Analizując sytuację związaną z tempem wzrostu elektrycznych pojazdów oraz wymogów jakie stawia Unia Europejska dotyczących poprawy jakości powietrza, można wnioskować, że również Polskę, czeka epoka elektryczności w motoryzacji. Wdrożenie elektromobilności
w Polsce przyniesie korzyści zarówno w skali całego kraju, jak i w przypadku poszczególnych miast i ich mieszkańców. Stopniowe, ale konsekwentne zastępowanie tradycyjnych pojazdów spalinowych pojazdami elektrycznymi, przyczyni się przede wszystkim do odczuwalnej poprawy jakości powietrza. Do powietrza, którym wszyscy oddychamy, trafi mniej szkodliwych substancji w postaci pyłu zawieszonego oraz gazów, przede wszystkim tlenków azotu i tlenków siarki. Zmniejszy się również emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla i ozonu. Auto elektryczne emituje 25% mniej dwutlenku węgla niż samochód z silnikiem diesla. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że prąd w Polsce jest produkowany w oparciu o własne zasoby energetyczne.

Z punktu widzenia właściciela pojazdu, zaletą samochodów elektrycznych są przede wszystkim znacznie niższe koszty eksploatacji w porównaniu z tradycyjnymi samochodami spalinowymi. Szczególnie w przypadku wykorzystania do nocnego ładowania pojazdu domowej sieci elektrycznej, możemy liczyć na oszczędności nieporównywalnie większe od tych, które pojawiają się w przypadku korzystania z samochodu z najnowocześniejszym nawet silnikiem spalinowym. Z posiadaniem samochodu elektrycznego będą się także wiązały przywileje, takie jak np. możliwość jazdy pasami przeznaczonymi dla autobusów czy bezpłatne parkowanie w wybranych miejscach. Pod koniec czerwca Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiły trzy nowe programy dotyczące elektromobilności – „Zielony samochód”, „eVAN” i „Koliber”. Programy mają zapewnić osobom fizycznym lub przedsiębiorcom finansowe wsparcie w przypadku zakupu pojazdów elektrycznych lub nabycia punktu ładowania.

Program „Zielony samochód” odnosi się do zakupu pojazdów wykorzystywanych do celów prywatnych o napędzie wyłącznie elektrycznym. Osoby fizyczne mogą otrzymać dotację do 18 750 zł, przy czym nie więcej niż 15% kosztów kwalifikowanych w przypadku nabycia pojazdu elektrycznego, którego cena nie może przekroczyć 125 tys. zł.

Program „eVAN” pozwala przedsiębiorcom uzyskać dofinansowanie na zakup elektrycznego samochodu dostawczego oraz nabycie punktu ładowania. Tutaj przewidziano dotacje do 30% kosztów kwalifikowanych (do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojazdów elektrycznych oraz do 50% kosztów kwalifikowanych (do 5 tys. zł) na nabycie punktu ładowania o mocy do 22 kW.

Pilotażowy program „Koliber – taxi dobre dla klimatu” jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. W tym przypadku wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do 20% kosztów kwalifikowanych (do 25 tys. zł, przy maksymalnym koszcie kwalifikowanym zakupu i montażu punktu ładowania 150 tys. zł) lub pożyczkę.

Elektryczne pojazdy to nie tylko samochody, ale także elektryczne skutery, rowery oraz hulajnogi. Szczególnie te ostatnie są produkowane w wersjach coraz lżejszych i poręczniejszych oraz posiadających systemy błyskawicznego składania. Mając do pokonania dłuższy dystans można skorzystać z komunikacji miejskiej i zabrać ze sobą, np. składaną hulajnogę, która ułatwi dotarcie na przystanek. Po przybyciu na miejsce docelowe, mały model hulajnogi można bez problemu umieścić pod biurkiem czy stolikiem w restauracji. Koszty eksploatacji tego typu sprzętów są bardzo niskie, a same pojazdy nie zajmują dużo miejsca w domu.

Biorąc pod uwagę powyżej opisane okoliczności, odpowiedź na pytanie, czy warto stawiać na elektromobilność jest coraz bardziej oczywista. W czerwcu 2020 roku została przyjęta strategia rozwoju elektromobilności dla naszego miasta.

Przygotowanie dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030” zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy współudziale mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych, powstało opracowanie, które jest kompleksowym dokumentem strategicznym. Jego celem jest rozpoznanie problemów oraz potrzeb występujących na terenie miasta, a związanych
z szeroko rozumianą mobilnością, a także analiza możliwych działań związanych
z mobilnością i ograniczeniem emisyjności transportu. Przyjęcie strategii i jej wdrażanie ma się również przyczynić do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Strategia elektromobilności dla Rawy Mazowieckiej przewiduje m.in.:

• podejmowanie działań pozwalających na stworzenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych,

• stworzenie bezpiecznej sieci dróg pieszych i rowerowych w mieście, wraz z inwestycjami poprawiającymi oświetlenie tych dróg.

Realizacja zaplanowanych działań wynikających ze strategii wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, przede wszystkim przyczyniając się do poprawy jakości powietrza. Będzie także służyć podniesieniu atrakcyjności miasta.

 

 

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author