Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Absolutorium za 2019 rok

Absolutorium dla burmistrza to akceptacja wykonania budżetu za poprzedni rok, która dokonywana jest corocznie przez radę miasta. Jest to czynność, będąca swoistego rodzaju oceną działalności burmistrza w minionym roku jak i wotum zaufania. W tym roku sesja absolutoryjna zaplanowana została na 6 sierpnia i po raz pierwszy w całości recenzowana będzie moja całoroczna działalność.

Podsumowując ubiegły rok działalności przyznam, że był dla mnie bardzo pracowity, pełen wyzwań, rok w którym udało się wykonać zarówno wiele potrzebnych miastu zadań inwestycyjnych, jak i innych przedsięwzięć niematerialnych. A było ich dużo.

Można je było zrealizować dzięki solidnej pracy i harmonijnemu współdziałaniu. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim radnym za merytoryczną i spokojną pracę. Taka atmosfera pozwoliła mi koncentrować się na rzeczywistych działaniach rozwijających nasze miasto. Istotny jest także dobór współpracowników – merytoryczny zastępca burmistrza, kompetentni prezesi spółek, ambitni dyrektorzy jednostek kulturalnych i oświatowych, zaangażowani urzędnicy, to osoby, na których można polegać i od których można wymagać. Dziękuję więc wszystkim współpracownikom za pełne zaangażowanie i sumienne wypełnianie codziennych obowiązków.

Miło mi także Państwa poinformować, że nasza praca została dostrzeżona na zewnątrz i zostałem nominowany do plebiscytu Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego “Osobowość Roku 2019”, w kategorii „Polityka, samorządność i społeczność lokalna” za „przyspieszenie, po czterech latach zastoju, inwestycji miejskich”. Dziękuję redakcjom Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego za nominację, ale przede wszystkim serdecznie dziękuję wszystkim, którzy, doceniając moją pracę i zaangażowanie, oddali na mnie głos. Dzięki Państwa głosom wygrałem plebiscyt w powiecie rawskim.

Do wyborów samorządowych szliśmy z hasłem „Rawa zasługuje na więcej”. Po roku przyszedł czas na krótkie podsumowanie naszej rocznej działalności. Czy Rawa faktycznie dostała więcej? Tę ocenę pozostawiam Państwu, ale nieskromnie tylko powiem, że w ciągu roku miasto zrealizowało więcej inwestycji, niż przez całą poprzednią kadencję. Jestem zadowolony, że tyle udało mi się zrealizować w tak krótkim czasie.

Rok 2020, mimo panującej epidemii i z tym związanym zmniejszeniem przychodów miasta, pod względem inwestycji będzie nieco gorszy. Jednak najważniejsze zadania są realizowane. Niedawno rozpoczęliśmy ostatnią z czterech inwestycji miejskiego projektu rewitalizacyjnego dotyczącego infrastruktury – zagospodarowanie przestrzeni centrum Rawy. Obszar ten objęty jest opieką wojewódzkiego konserwatora zabytków. Plany i uzgodnienia powstawały jeszcze za kadencji poprzednich włodarzy, teraz mnie przyszło dokończyć dzieła.

Prace będą przebiegały etapami. Do końca tego roku zostaną wykonane roboty w ulicach: Kopernika, Przechodnia, Krakowska (na odcinku od ul. Warszawskiej do Mickiewicza) i Mickiewicza. Wiąże się to z czasową zmianą organizacji ruchu w tej części miasta, dlatego wszystkich uczestników ruchu drogowego proszę o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. My, ze swej strony, zrobimy wszystko, żeby roboty przebiegały sprawnie, a ograniczenia i uciążliwości były jak najmniejsze.

W przyszłym roku prace przeniosą się do ścisłego centrum, obejmując m.in. Plac Piłsudskiego, Plac Wolności, ulicę Wyszyńskiego.

Najbliższe kilkanaście miesięcy nie będzie łatwe, choćby pod względem organizacji i koordynacji robót. Inwestycja obejmuje bowiem wiele branż. Oprócz drogowców do pracy przystąpią elektrycy, ciepłownicy, wykonawcy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowniczej i telekomunikacyjnej.

Na szczęście te utrudnienia będą przejściowe, a po zakończeniu prac funkcjonalność centrum miasta znacząco się poprawi.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author