Categories Powiat

Zarząd Powiatu Rawskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok

Wyniki głosowań nad przyjęciem wotum zaufania, sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego nikogo chyba nie zaskoczyły. Radni popierający zarząd w każdym z tych głosować byli „za”, zaś opozycja „przeciw”.

Mimo pozytywnych opinii komisji rewizyjnej i Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, część powiatowych radnych uznała, że Zarząd Powiatu Rawskiego niewłaściwie zrealizował uchwałę budżetową w 2019 roku. Mimo to, wszystkie trzy uchwały zostały przyjęte przez radę większością głosów.

W przypadku głosowania nad udzielono wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rawskiego 10 radnych głosowało „za”, a 7 było „przeciw”.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok zostało przyjęte przy 10 głosach „za” i 6 „przeciw”. Takim samym stosunkiem głosów została przyjęta uchwała dotycząca udzielenia absolutorium z tytułu realizacji budżetu za 2019 rok.

– W imieniu zarządu chciałbym podziękować radnym za udzielone absolutorium. Dziękuję, że radni zauważyli bardzo znaczące nakłady inwestycyjne, które zostały zrealizowane przez powiat rawski w 2019 roku. To były duże nakłady inwestycyjne wpływające na poprawę standardu życia naszych mieszkańców. To dzisiejsze głosowanie zobowiązuje zarząd do dalsze, aktywnej pracy na rzecz mieszkańców powiatu rawskiego – powiedział po głosowaniach Józef Matysiak, starosta powiatu rawskiego.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author