Categories Powiat

1329 przestępstw na terenie Powiatu Rawskiego. Więcej kradzieży i wypadków

W 2019 roku w Powiecie Rawskim mieliśmy więcej niż rok wcześniej kradzieży (91) oraz kradzieży z włamaniem (82), a także rozbojów. Nieco zmalała liczba przestępstw narkotykowych, ale i tak było ich niemal 70. Na drogach mieliśmy 63 wypadki, w których zginęło 9 osób, a 76 zostało rannych.

Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej insp. Anna Dyśko przedstawiła informacje dotyczące funkcjonowania jednostki oraz podsumowała wyniki osiągnięte przez rawską Policję w minionym roku.

W 2019 roku stwierdzono więcej przestępstw tj. 1329 przy 781 w 2018 roku. Przy czym osiągnięto ponad 88,5% wykrywalności, tj. o prawie 1,40 % więcej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność w tzw. 7 kategoriach tj. przestępstwach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa jak: bójki, pobicia, kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia wzrosła o 9,1 %

Komendant Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej zwróciła uwagę również na wiele inicjatyw podejmowanych w 2019 roku przez rawską policję w zakresie działań profilaktyki społecznej i zapewniła, że będą one kontynuowane w 2020 roku.

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 1063 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1329 przestępstw.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:

uszczerbek na zdrowiu – 14 (15 w 2018r.)

bójka, pobicie – 8 (7 w 2018r.)

kradzież cudzej rzeczy – 91 (47 w 2018r.)

kradzież pojazdu – 5 (5 w 2018r.)

kradzież z włamaniem 82 (58 w 2018r.)

rozbój 6 (3 w 2018r.)

przestępstwa narkotykowe 68 (72 w 2018r.)

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku:

Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 25

Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 28

Odbyto spotkań ze społeczeństwem -924

Sporządzono wywiadów i ustaleń (w tym dla sądów, prokuratury, komorników, wojska i in. jednostek policji ) – 447

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 922

Zatrzymano uprawnień do kierowania – 97

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

W 2019 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 19 czynów karalnych natomiast w 2018 roku czynów tych było 17. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2019 roku wynosiła 11, natomiast w roku poprzednim 14.

W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 2 (2019r), 1 (2018r),

Bójka i pobicie – 0 (2019r), 0 (2018r),

Uszczerbek na zdrowiu – 3 (2019r), 2 (2018r),

Kradzież z włamaniem – 0 (2019r); 0 (2018r),

Kradzież cudzej rzeczy – 1 (2019r), 1 (2018r),

Uszkodzenia rzeczy – 1 (2019r) , 3 (2018r),

Przestępstwa narkotykowe – 2 (2019r), 0 (2018r)

W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2019 roku policjanci skierowali 29 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich oraz 39 dotyczących demoralizacji, ujawnili także :

– 18 nieletnich uciekinierów z placówek opiekuńczo-wychowawczych

– 8 nieletnich pod wpływem alkoholu

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W 2019 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 497 zdarzenia drogowe, w których 9 osób zginęło a 76 osób zostało rannych. Dla porównania w roku 2018 w 543 zdarzeniach drogowych 70 osób zostały rannych a 9 zginęły. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie nietrzeźwości.

Liczba zdarzeń drogowych – 497

Wypadki drogowe – 63 (58 w 2018r.)

Liczba osób rannych w wypadkach drogowych 76 ( 70 w 2018r.)

Liczba ofiar śmiertelnych – 9 (9 w 2018r.)

Kolizje drogowe – 434 (485 w 2018r.).

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author