Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Powiat

2018 rok w powiecie rawskim był bezpieczniejszy niż 2017. Ponad 100% wzrost przestępstw narkotykowych i wypadków ze skutkiem śmiertelnym

Rawscy policjanci podsumowali 2018 rok. Z przedstawionego podczas narady rocznej zestawienia wynika, że w minionym roku odnotowano na terenie powiatu rawskiego mniej przestępstw niż rok wcześniej. Drastycznie wzrosła jednak liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych (z 33 do 72) i wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 9 osób (4 w 2017 roku).

Oto trochę policyjnych statystyk:

W 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 781 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 751 przestępstw.

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach:

uszczerbek na zdrowiu – 14 (17 w 2017r.)

bójka, pobicie – 7 (14 w 2017r.)

kradzież cudzej rzeczy – 47 (91 w 2017r.)

kradzież pojazdu – 5 (6 w 2017r.)

kradzież z włamaniem 58 (72 w 2017r.)

rozbój 7 (14 w 2017r.)

uszkodzenie rzeczy 37 (33 w 2017r.)

przestępstwa narkotykowe 72 (33 w 2017r.)

W analizowanym okresie na gorącym uczynku w tzw. siedmiu głównych kategoriach przestępstw (tj. kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała) zatrzymano łącznie 17 osoby z czego 10 zostało zatrzymanych przez patrol prewencji a 7 osób przez pion kryminalny. W 2018 roku policjanci ustalili 478 osób podejrzanych, którym przedstawionych zostało w sumie 678 zarzutów popełnienia przestępstw. Natomiast 14-u nieletnich popełniło łącznie 17 czynów karalnych.

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki:

W okresie styczeń – grudzień 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej:

1. Wylegitymowali 19624 osoby (29053 osoby w 2017r.), które zostały zarejestrowane w bazie komputerowej

2. Brali udział w 3214 (4295 w 2017r.) interwencjach, w tym:

publiczne :

2018r. – 3174

2017r. – 3651

domowe :

2018r. – 540

2017r. – 637

Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 5210 mandatów (7397 w 2017r.) oraz w 392 sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu (601 w 2017r.)

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku:

Udzielono asysty lub pomocy podmiotom uprawnionym – 68

Powiadomiono komisji ds. uzależnień – 38

Odbyto spotkań ze społeczeństwem -578

Sporządzono o wywiadów i ustaleń (w tym dla sądów, prokuratury,

komorników, wojska i in. jednostek policji ) – 1296

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 616

Zatrzymano uprawnień do kierowania – 95

Zatrzymano na gorącym uczynku sprawców przestępstw w 7 kat. – 17 (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozbój, uszkodzenie ciała).

Osoby doprowadzone i zatrzymane w związku z podjętymi interwencjami – 215

ZAPOBIEGANIE DEMORALIZACJI I PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH

W 2018 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej stwierdzono popełnienie 17 czynów karalnych natomiast w 2017 roku czynów tych było 48. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2018 roku wynosiła 14, natomiast w roku poprzednim 25.

W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco:

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 1 (2018r), 0 (2017r),

Bójka i pobicie – 0 (2018r), 0 (2017r),

Uszczerbek na zdrowiu – 2 (2018r), 3 (2017r),

Kradzież z włamaniem – 0 (2018r); 1 (2017r),

Kradzież cudzej rzeczy – 1 (2018r), 1 (2017r),

Uszkodzenia rzeczy – 3 (2018r) , 6 (2017r),

Przestępstwa narkotykowe – 0 (2018r), 4 (2017r)

W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2017 roku policjanci skierowali 63 wnioski do Sądów Rodzinnych i Nieletnich w tym dot. demoralizacji 37 oraz ujawnili:

– 30 nieletnich uciekinierów z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 z domu rodzinnego

– 8 nieletnich pod wpływem alkoholu

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W 2018 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 543 zdarzenia drogowe, w których 9 osób zginęło a 70 osób zostało rannych. Dla porównania w roku 2017 w 543 zdarzeniach drogowych 84 osoby zostały ranne a 4 zginęły. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna prędkość jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz jazda w stanie nietrzeźwości.

Liczba zdarzeń drogowych – 537

Wypadki drogowe – 58 (77 w 2017r.)

Liczba osób rannych w wypadkach drogowych 70 ( 84w 2017r.)

Liczba ofiar śmiertelnych – 9 (4 w 2017r.)

Kolizje drogowe – 485 (448 w 2017r.)

KRAJOWA MAPA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

W roku 2017 odnotowano 699 zgłoszeń, z czego potwierdzonych zostało 216.

Ogólna liczba zgłoszeń – 989 (699 w 2017r.)

Zgłoszenia potwierdzone – 310 (216 w 2017r.).

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author