Categories Miasto

Maciej Wiśniewski naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Na czele nowego Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego stanie Maciej Wiśniewski, powołany na to stanowisko na mocy przeniesienia urzędniczego. Do Urzędu Miasta wraca po niemal 17 latach. W wyniku przeprowadzonej w Urzędzie Miasta reorganizacji, połączono Wydział Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego. Nowy naczelnik tego wydziału ma również pełnić funkcję inspektora ds. ochrony danych […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1716 i poz. 2540) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. […]

Czytaj więcej