Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Absolutorium za 2019 rok

Absolutorium dla burmistrza to akceptacja wykonania budżetu za poprzedni rok, która dokonywana jest corocznie przez radę miasta. Jest to czynność, będąca swoistego rodzaju oceną działalności burmistrza w minionym roku jak i wotum zaufania. W tym roku sesja absolutoryjna zaplanowana została na 6 sierpnia i po raz pierwszy w całości recenzowana będzie moja całoroczna działalność. Podsumowując […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum Rawy – ostatnie zadanie projektu rewitalizacyjnego

Od trzech lat Miasto realizuje na terenie zabytkowego centrum Rawy czterozadaniowy projekt „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” . To kompleksowe i najbardziej złożone przedsięwzięcie inwestycyjne w ostatnim okresie. Projekt zakończy się na przełomie 2021 i 2022 roku. Będzie miał wpływ na wiele dziedzin funkcjonowania miasta. Zagospodarowanie zieleni na obszarze objętym projektem Celem projektu rewitalizacyjnego jest wzmocnienie […]

Czytaj więcej