Categories Powiat

Cielądz inwestuje i pozyskuje dotacje

Jedną z największych inwestycji gminy Cielądz – zrealizowaną w 2020 roku – przeprowadzono w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Na realizację czekają kolejne inwestycje, na które gmina albo już pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych, albo właśnie oczekuje na ostateczne decyzje. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej […]

Czytaj więcej