Ogłoszenia Rawa gazeta Głos Rawy kocham Rawę
Categories Powiat

Cielądz inwestuje i pozyskuje dotacje

Jedną z największych inwestycji gminy Cielądz – zrealizowaną w 2020 roku – przeprowadzono w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Na realizację czekają kolejne inwestycje, na które gmina albo już pozyskała dotacje ze źródeł zewnętrznych, albo właśnie oczekuje na ostateczne decyzje.

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Cielądz poprzez: budowę stacji uzdatniania wody oraz przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową sieci kanalizacyjnej” – to długa nazwa jednej z największych i ważnych dla mieszkańców gminy Cielądz inwestycji, którą udało się przeprowadzić władzom gminy w tym roku. Koszt przedsięwzięcia to prawie 3 mln zł.

Dzięki staraniom wójta i podległych mu pracowników, gminie udało się pozyskać dofinansowanie tej inwestycji. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pozyskano ok. 800 tys. zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi niemal 1,4 mln zł.

W ramach tego zadania dodatkowo kupiono i zamontowano prasę taśmową do odwadniania osadów dla gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu za 246 tys. zł.

Gmina nie spoczywa na laurach, ponieważ złożono już wniosek, który znalazł się na liście rankingowej na dofinansowanie realizacji drugiego etapu inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Wnioskowana kwota dofinansowania to prawie 800 tys. zł.

W przyszłym roku spore inwestycje czekają na mieszkańców Sierzchów. Władze gminy pozyskały 211 tys. zł na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w tej miejscowości. A także 645 tys. zł na termomodernizację szkoły podstawowej – także w Sierzchowach. Obie te inwestycje zostaną zrealizowane w 2021 roku.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author