Categories Powiat

Dobry rok dla gm. Cielądz. O tym co się udało mówi wójt Paweł Królak

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2022 roku samorząd gminy Cielądz zrealizował. Wójt Paweł Króla myślami wybiega już w przyszły rok, gdyż planuje realizację dużych inwestycji, o których na pewno będziemy pisać na łamach „KochamRawe.pl”. W mijającym roku zrealizowano dwie duże inwestycje drogowe w miejscowościach Wylezinek i Komorów. Udało się również zakończyć prace termomodernizacyjne budynku ośrodka […]

Czytaj więcej