Categories Miasto

Trwa nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Jak głosić uczestnika do rawskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego? Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (lub opiekunowie) powinni złożyć wniosek z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie ul. Krakowska 22a, odpowiedzi na wszystkie pytania udziela też COM przy ul. Kolejowej 2. Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej jest jednostką budżetową […]

Czytaj więcej