Categories Miasto

Trwa nabór uczestników do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej

Jak głosić uczestnika do rawskiego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego? Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego (lub opiekunowie) powinni złożyć wniosek z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie ul. Krakowska 22a, odpowiedzi na wszystkie pytania udziela też COM przy ul. Kolejowej 2.

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej jest jednostką budżetową Miasta Rawa Mazowiecka . Jego działalność finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Centrum Mieści się w nowo wybudowanym budynku piętrowym Powierzchnia użytkowa budynku to 565,70 m2. Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z terenu Miasta Rawa Mazowiecka realizowanych w ramach pobytu dziennego i całodobowego .

Centrum zapewnia:

1. 11 miejsc dla mieszkańców, korzystających z zakresu usług pobytu dziennego od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

2. 9 miejsc dla mieszkańców korzystających z zakresu usług pobytu całodobowego od poniedziałku do niedzieli.

Część mieszkaniowa przewidziana jest dla 9 mieszkańców. Składa się ona z 3 pokoi dwuosobowych z łazienką, o powierzchni 30,90 m2, 30,90 m2, 31,60 m2 oraz 3 pokoi jednoosobowych z łazienką, o powierzchni 18,40 m2, 18,40 m2 i 21,40 każdy, w pełni wyposażonych i dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Osoby korzystające z zakresu usług pobytu całodobowego zamieszkują w Centrum przez 7 dni w tygodniu. Mają zapewnione pełne wyżywienie, dostęp do infrastruktury przewidzianej dla mieszkańców (kuchnia, pralnia, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, taras, ogród, siłownia plenerowa ) oraz pomocy opiekunów i asystentów osób niepełnosprawnych. Cały obiekt wyposażono w system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy, co czyni pobyt w pełni bezpiecznym. Dla zapewnienia Uczestnikom kompleksowej opieki, Centrum zatrudnia opiekunów, terapeutów zajęciowych/ fizjoterapeutów.

Celem Centrum jest wspieranie dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym poprzez:

– umożliwienie warunków do niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę ich możliwości i potrzeb,

– poprawę jakości ich życia w środowisku lokalnym, włączenie do życia społeczności lokalnych,

– zapewnienie opieki i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości osób, wynikających z ich wieku i stanu zdrowia,

– odciążenie faktycznych opiekunów osób niepełnosprawnych,

– wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Miasta Rawa Mazowiecka , legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach.

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej , ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w :

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 22a

wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności (w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego).

Wszelkie informacje można uzyskać także w siedzibie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rawie Mazowieckiej, ul. Kolejowa 2 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author