Categories Miasto

Archeolodzy odkryli pozostałości cmentarza przy ul. Mazowieckiej (okolice banku) w Rawie

Nim ruszyły prace związane z rozbudową sieci ciepłowniczej na ul. Kilińskiego i Mazowieckiej ZEC zlecił wykonanie odkrywek archeologicznych. Jak można się było spodziewać, na miejscu dawnego cmentarza przy ul. Mazowieckiej, archeolodzy natrafili na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie po zakończeniu prac, z należytym szacunkiem, zostaną one złożone w kryptach „dużego kościoła”.

Przez najbliższych kilka dni na miejscu będą trwać prace wydobywcze, dokumentacyjne i zabezpieczające. Wykonuje je archeolog pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – informuje w rozmowie z KochamRawe.pl Artur Piotrowski, wiceburmistrz Rawy Mazowieckiej.

27 sierpnia na ul. Mazowieckiej w Rawie rozpoczęły się odkrywki archeologiczne i niemal od razu zostały tam odnalezione szczątki ludzkie, będące pozostałością najstarszego rawskiego cmentarza.

W miejscu, gdzie dziś znajduje się bank, prawdopodobnie już od 1100 roku istniał kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła. W czasie swojej historii był on rozbudowany i przebudowywany, a nabożeństwa w nim odbywały się aż do 1792 roku. Podupadający w ruinę kościół w czasie zaboru pruskiego został przerobiony na magazyn, a w czasie zaboru rosyjskiego na cerkiew. Ostatecznie rozebrany już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Przez cały okres funkcjonowania świątyni, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, wokół niego znajdował się cmentarz, na którym grzebano zmarłych rawian.

Odnalezione przy ul. Mazowieckiej szczątki ludzkie najprawdopodobniej pochodzą sprzed roku 1824, kiedy to powstał obecny cmentarz komunalny i tam, zgodnie z obowiązującym prawem, zaczęto grzebać zmarłych rawian.

Powszechność sytuowania cmentarzy poza granicami miast na ziemiach polskich wprowadziły przepisy państw zaborczych, a w szczególności: wydany przez cesarza Fryderyka II w zaborze pruskim dekret z 1773 r., dekret cesarza Józefa II z 1783 r. w Galicji oraz ukaz cara Aleksandra I wydany 13 marca 1817 r.

Warto przy tym pamiętać, że od 1525 roku przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Fawornej (okolice liceum i prywatnych posesji) istniał kościół pw. św. Stanisława, wokół którego też znajdował się cmentarz, na którym grzebano rawian, aż do 1824 roku.

Prowadzone aktualnie prace archeologiczne, nie powinny przesunąć terminu prac zaplanowanych przez ZEC.

Zakład Energetyki Cieplnej, który rozbudowuje sieć ciepłowniczą, chcąc dostarczyć centralne ogrzewanie do jak największej liczby budynków w naszym mieście w celu zmniejszenia emisji CO2 i eliminacji „kopciuchów” w swoim harmonogramie prac zaplanował i przewidział konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych w najbardziej newralgicznych miejscach – tłumaczy wiceburmistrz Piotrowski.

Wstępny harmonogram prac Zakładu Energetyki Cieplnej wygląda następująco:

• ul. Gąsiorowskiego w terminie od 31.08.2020 r. do 18.09.2020 r.
• teren Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w terminie od 31.08.2020 r. do 11.09.2020 r.
• ul. Kilińskiego w terminie od 31.08.2020 r. do 28.09.2020 r.
• ul. Miła w terminie od 31.08.2020 r. do 29.09.2020 r.
• ul. Mickiewicza w terminie od 31.08.2020 r. do 29.09.2020 r.
• ul. Reymonta w terminie od 31.08.2020 r. do 29.09.2020 r.
• ul. Lenartowicza w terminie od 08.09.2020 r. do 18.09.2020 r.
• ul. Konstytucji 3-go Maja w terminie od 10.09.2020 r. do 27.09.2020 r.
• ul. Mazowiecka w terminie od 14.09.2020 r. do 27.09.2020 r.
• ul. Południowa w terminie od 14.09.2020 r. do 02.10.2020 r.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author