Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Autobus przez ulice Rawy mknie…

– Uruchomiona zostanie druga linia autobusowa, obejmująca swym zasięgiem dodatkowo ulice: Konstytucji 3-Maja, Targowa, Zamkowa Wola, Aleksandrówka, Biała, Mszczonowska – pisze na łamach gazety „KochamRawe.pl – magazyn opinii” burmistrz Piotr Irla.

„Nie jest czerwony, jak w piosence, ale przez ulice naszego miasta mknie autobus miejski. Sprawdzaliśmy ostatnio na ile spełnia on oczekiwania mieszkańców. W tym celu poprosiliśmy Państwa o wypełnienie ankiety. Jak informowałem w poprzednim numerze gazety oraz na stronie internetowej urzędu miasta – ankietę można było wypełnić w Internecie lub złożyć w formie papierowej, w urzędzie, w dniach od 29 lipca do 11 sierpnia. Większość ankietowanych skorzystała z tej pierwszej formy wypowiedzi. Respondenci w większości deklarowali, że korzystają z przewozu codziennie lub kilka razy w tygodniu. Ankieta wzbudziła zainteresowanie także osób, które chcą utworzenia nowej linii autobusowej.

Po przeanalizowaniu wyników badania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Rawy Mazowieckiej, planuję wprowadzić pewne zmiany w kursowaniu autobusu miejskiego.

Co wynika z ankiety?

Przewóz osób autobusem miejskim cieszy się zainteresowaniem w całym tygodniu, zarówno w dni robocze, jak i w niedziele i święta. Od poniedziałku do piątku: zawsze, bardzo często i często podróżuje 86% ankietowanych; w soboty 67%, a w niedzielę i w dni świąteczne 60%. Najwięcej osób jeździ w dwóch przedziałach czasowych, 6.00 – 8.00 oraz 16.00 – 19.00. Największym zainteresowaniem cieszy się trasa Zamkowa Wola – Urząd Miasta i dalej w stronę cmentarza i ZGO Aquarium. Zdecydowana większość respondentów (79%) stwierdziła, że ma swoje uwagi do funkcjonowania przewozu miejskiego. Najwięcej uwag dotyczyło godzin i częstotliwości kursowania autobusu. Respondenci zwracają również uwagę na potrzebę wydłużenia funkcjonowania komunikacji o wczesne godziny poranne (od 5) oraz późne godziny wieczorne (nawet do północy). Pojawiło się także wiele propozycji nowych tras i przystanków. Największe zapotrzebowanie na komunikację miejską zauważają mieszkańcy ulicy Mszczonowskiej oraz ulicy Aleksandrówka. Częstym postulatem była też prośba o poszerzenie tras komunikacji na tereny Gminy Rawa Mazowiecka, głównie do wsi Podlas i Leopoldów.

Jakie będą zmiany?

Oczekiwań mieszkańców jest wiele, jednak miasto nie ma możliwości ani technicznych, ani finansowych aby spełnić wszystkie Państwa potrzeby. Wybrałem najczęściej powtarzające się postulaty i postanowiłem wprowadzić nowe rozwiązania.

Przede wszystkim uruchomiona zostanie druga linia autobusowa, obejmująca swym zasięgiem dodatkowo ulice: Konstytucji 3-Maja, Targowa, Zamkowa Wola, Aleksandrówka, Biała, Mszczonowska. Na początku będzie to trasa testowa, sprawdzająca faktyczne zapotrzebowanie na transport zbiorowy w tych częściach miasta. Zmodyfikowane też będą godziny kursowania linii głównej. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że w tym punkcie nie będę mógł wszystkich zadowolić, bo ile osób, tyle potrzeb.

Podtrzymuję decyzję o nieodpłatności przejazdów, gdyż jest to ekonomicznie uzasadnione – koszty obsługi biletowej i kontroli konsumowałyby w całości zyski ze sprzedaży biletów.

Na razie nie może być mowy o rozszerzeniu usługi na tereny podmiejskie, gdyż uwarunkowane to jest przepisami prawnymi i musi się wiązać z zaangażowaniem finansowym gminy Rawa Mazowiecka. W tej chwili ta gmina nie jest zainteresowana finansowaniem komunikacji podmiejskiej.
Kiedy zaczynamy? We wrześniu 2019 roku.

Obejmując urząd obiecałem Państwu, że będę konsultował z mieszkańcami swoje decyzje dotyczące jakości życia mieszkańców. Najbardziej popularną formą konsultacji są ankiety. Umieszczamy je na stronie internetowej urzędu miasta oraz w gazecie KochamRawe.pl (ma największy nakład i jest dla mieszkańców darmowa). Jeżeli chcecie Państwo mieć realny wpływ na funkcjonowanie miasta to zachęcam do ich wypełniania.

Życzę udanego zakończenia wakacji, którym może być kolejny Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy. Do zobaczenia na trasie.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author