ubezpieczenia Rawa Mazowiecka
Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla podsumowuje inwestycje realizowane w 2023 roku

Mamy już koniec styczeń nowego – 2024 roku. Myślę, że jest to odpowiedni czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy.

Rawa Mazowiecka w minionym roku po raz kolejny została uznana za lidera w sferze rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie łódzkim i uhonorowana różnymi nagrodami, o których pisałem w ubiegłym wydaniu gazety.

Te sukcesy to efekt dobrej współpracy między burmistrzem oraz radą miasta, a także wynik systematycznej i konsekwentnej pracy wielu ludzi.

Najważniejsze inwestycje minionego roku to nadal drogi. Wybudowaliśmy od podstaw ul. Fredry wraz kanalizacją deszczową, chodnikami i kanałami teletechnicznymi oraz przebudowaliśmy fragment ul. Tomaszowskiej.

Przebudowaliśmy także ul. Łowicką oraz ul. Sobieskiego z kanalizacją deszczową, tworząc przy tej okazji maksymalnie możliwą liczbę pełnowymiarowych miejsc parkingowych.

W ramach rewitalizacji os. Niepodległości rozpoczęliśmy jesienią i będziemy kontynuować przebudowę układu komunikacyjnego na tym osiedlu. Do tego zagospodarujemy teren przyległy instalując nowe ławki, kosze na śmieci, nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz przeprowadzimy cięcia pielęgnacyjne istniejących.
Podobnie, jesienią rozpoczęliśmy przebudowę ul. Słowackiego porządkując kanalizację deszczową, sanitarną i wodociąg, ale także stworzymy wiele więcej miejsc parkingowych przy zalewie.

Jedną z ważniejszych inwestycji było umacnianie brzegów zalewu, gdyż przeprowadzony przegląd techniczny wykazywał konieczność pilnej interwencji w tym zakresie.

W minionym roku przygotowaliśmy już lub jesteśmy w trakcie przygotowań szeregu dokumentacji, które pozwolą nam aplikować o dofinansowanie nowych inwestycji. Najważniejszą z nich jest dokumentacja drogi łączącej ul. Mszczonowską z Białą, z wykorzystaniem wiaduktu kolejki wąskotorowej oraz dokumentacja łączenia zbiorników zalewu.

Przygotowaliśmy też dokumentację na przebudowę ul. Paska, a w tym roku rozpoczniemy tam roboty.

Dla osób z niepełnosprawnością wybudowaliśmy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne przy ul. Kolejowej. Już uruchomione Centrum będzie służyło opiece, rehabilitacji, rewalidacji, a także pomocy medyczno-socjalnej. Placówka ta przeznaczona jest dla dorosłych osób z orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego planujemy przyjęcie 20 osób, w tym 9 na pobyt całodobowy (przez 7 dni w tygodniu) oraz 11 osób na pobyt dzienny (8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku).

Przy Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęliśmy budowę nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zewnętrznymi boiskami. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na jesień bieżącego roku.

Dla osób uprawiających sport bardziej profesjonalnie rozpoczęliśmy cykl inwestycji na stadionie miejskim. Wykonaliśmy tam studnię głębinowa, z której woda będzie wykorzystywana do podlewania murawy na płycie głównej boiska. Ogrodziliśmy boisko treningowe oraz przystąpiliśmy do projektowania bieżni lekkoatletycznej i przebudowy budynku zaplecza sportowego stadionu.

Konsekwentnie wyposażamy osiedla w ogólnodostępną infrastrukturę służącą rekreacji. W minionym roku dla najmłodszych, ale także dla dorosłych mieszkańców os. 9 Maja, wybudowaliśmy plac zabaw oraz zewnętrzną siłownię.

Bezpieczeństwo rawian to priorytet, dlatego systematycznie wspieramy służby za nie odpowiedzialne. Miasto w ubiegłym roku dofinansowało zakup ciężkiego pojazdu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej, sfinansowaliśmy zakup aparatów powietrznych do nurkowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej i przekazaliśmy na własność OSP ciężki samochód bojowy.

Aktywnie włączamy się w modernizację rawskiego szpitala, wiedząc jak ważny jest on dla bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców. W minionym roku oddany został do użytku nowy blok operacyjny oraz oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Wkład miasta w tę inwestycje to 1,7 mln zł.

Kończący się rok był intensywny i przyniósł wiele wymiernych korzyści dla naszego miasta. Nie wszystkie efekty są od razu widoczne, na niektóre rezultaty naszej pracy trzeba jeszcze trochę poczekać. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się utrzymać wysoką efektywność działań i nadal pozostaniemy liderem rozwoju.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author