Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Burmistrz Piotr Irla: Projekt budżetu na rok 2022

15 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej i radnych został przekazany projekt uchwały budżetowej na kolejny rok.

Przewidywane dochody budżetu na przyszły rok planowane są na poziomie 99,1 mln zł, dla porównania dochody bieżącego roku zaplanowane były w wysokości 109,2 mln. zł. Ta obniżka wpływów jest konsekwencją panującej pandemii oraz zmian wprowadzanych programem „Polski Ład”. Analiza skutków wprowadzenia „Polskiego Ładu” dla budżetu naszego miasta przewiduje ubytek prawie 7 mln zł (źródło: Związek Miast Polskich www.natwojkoszt.pl). Rząd RP uspokaja, że samorządy nie powinny stracić na reformie, ale jak będzie w rzeczywistości – zobaczymy. Dzisiaj, uwzględniając wszystkie wskaźniki, planuję budżet z dochodami o 10 mln mniejszymi niż w bieżącym roku, ale nie zabraknie w nim miejsca na inwestycje. Przewiduję na nie prawie 24 mln zł.

Co można zrobić za takie pieniądze? Mam nadzieję, że całkiem sporo rzeczy!

Oczywiście, będziemy kontynuować rewitalizację przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego, dofinansowaną z Unii Europejskiej w ramach RPO, której zakończenie zaplanowane jest na połowę przyszłego roku. Ponadto, w dużej mierze skoncentrujemy się na poprawie bezpieczeństwa na drogach w naszym mieście (remonty dróg, chodników, doświetlenie i przebudowa przejść dla pieszych). W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg miasto samodzielnie przebuduje 8 przejść dla pieszych (ul. Kolejowa x3, ul. Ks. Skorupki x2, ul. Łowicka, ul. Południowa, ul. Krzywe Koło) oraz wspólnie z Powiatem Rawskim kolejne 8 na ul. Kościuszki oraz Tomaszowskiej. Tak wybraliśmy przejścia, aby wyremontować całe ciągi drogowe, albo żeby były dopełnieniem obecnie prowadzonych robót.

Wspólnie z powiatem w przyszłym roku przystępujemy do przebudowy ul. Fawornej oraz Al. Konstytucji 3. Maja. Na wszystkie te zadania zostali już wyłonieni wykonawcy.

W ramach programu rządowego „Polski Ład” miasto przebuduje ul. Gąsiorowskiego, Urbańskiego, Braci Świderskich oraz ul. Jeżowską. Niezwłocznie po podpisaniu umowy z wojewodą przystąpimy do wyłonienia wykonawcy.

W fazie projektowania jest przebudowa ul. Sobieskiego – II etap oraz droga łącząca ul. Mszczonowską z ul. Białą, z wykorzystaniem wiaduktu kolejowego pod S8, dla której przewidziane jest zakończenie etapu projektowania wraz z decyzją środowiskową na październik przyszłego roku.

Poprawna współpraca z gestorami sieci sprawiła, że w ostatnim czasie znacząco poprawia się dostęp do różnorakich mediów. Łatwo można dostrzec rozwój sieci gazowniczej w mieście, czy coraz to większą dostępność do światłowodowego Internetu. Ekipy montażystów – gazowników czy elektryków w pasach drogowych to widok codzienny. Już niebawem rozpocznie się budowa gazociągu w ul. Reymonta oraz Paska, a w przyszłym miasto wybuduje chodnik na ul. Reymonta.

Mam świadomość, że zaangażowanie na drogach będzie niosło ze sobą spore utrudnienia w ruchu, ale musimy nadrobić stracony czas, poprawić komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo na drogach. Galopująca inflacja może sprawić, ze za rok będzie jeszcze drożej.

Na etapie decyzji środowiskowej jest łączenie zbiorników rawskiego zalewu. Po zamknięciu procesu projektowania rozpoczniemy poszukiwanie źródeł finansowania i wykonawcy, by rawski zalew był jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców i gości.

Nie zapominam o naszych najmłodszych czy niepełnosprawnych. W przyszłorocznym budżecie przewidziane są: remont nawierzchni placu zabaw przy Żłobku TUPTUŚ, przebudowa wentylacji w Przedszkolu Nr 1, remont wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 1. Kończymy termomodernizację Hali TATAR wraz z remontem jej zaplecza – zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach RPO. Kolejny raz składam też wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej i boisk przy Szkole Podstawowej nr 2.

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych to obiekt, który powstanie przy ul. Kolejowej. Na budowę tej placówki otrzymaliśmy ponad 3 mln. zł dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego.

Zaczynam przygotowania do budowy mieszkań, jednocześnie tworząc przyjazny klimat dla innych podmiotów, które budując budynki wielorodzinne mogą w znacznym stopniu odciążyć w tym zakresie miasto. Miasto może się skupić wówczas nad działaniami poprawiającymi komfort życia w istniejących zasobach. W przyszłorocznym budżecie zabezpieczyłem środki finansowe na dokumentację projektową przebudowy budynku przy Pl. Piłsudskiego 7 oraz budowę nowego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Skorupki 1. Przewidziana jest także rewitalizacja osiedli wielorodzinnych – Niepodległości i Solidarności, budowa oświetlenia ulicznego na ul. Staffa i Krasickiego.

Aktywnie, jako Miasto Rawa Mazowiecka, włączamy się w rozbudowę rawskiego szpitala. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie rezerwuję 1,5 mln zł. Wyłoniony został wykonawca, który rozpoczął roboty budowlane, a 6 grudnia planowane jest uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego. Co będzie w nowym pawilonie? Znajdą się w nim trzy nowoczesne sale operacyjne: chirurgiczna, położniczo-ginekologiczna oraz ortopedyczna. Ponadto w nowym budynku umieszczone będą: Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, sala wybudzeń po operacjach, izolatka oraz sterylizatornia dla całego szpitala.

To wszystko może być zrealizowane w przyszłym roku, przy założeniu, że nie zatrzyma nas kolejna fala pandemii lub galopująca inflacja. W tym roku, pomimo tych utrudnień udało nam się zrealizować w Rawie bardzo dużo inwestycji, imprez i projektów. Mam nadzieję, że przyszły rok nie będzie gorszy.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author