Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Urodziny ROD RELAX

W minioną niedzielę (26. września) miałem przyjemność uczestniczyć w niezwykłej imprezie – 45-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego RELAX. Pogoda w tym dniu dopisała, a i humory wszystkich uczestników spotkania także.

Spotkałem wielu miłych ludzi, dla których kawałek gruntu, a na nim warzywa, owoce, kwiaty, to pasja, to sposób na spędzenie wolnego czasu na łonie przyrody, to ten tytułowy relaks. Z wielką uwagą słuchałem opowieści o tajnikach upraw, sposobach na ochronę przed chwastami lub szkodnikami. Miałem okazję także obejrzeć kilka ogródków i przyznam, że widać na nich ogrom pracy, zaangażowania i cierpliwości właścicieli. Sam mam kawałek działki, więc potrafię docenić pracę innych w tym zakresie.

Rozmawialiśmy też o problemach. Jednym z nich jest sąsiedztwo rzeki Rawki, która jest rezerwatem przyrody. Ogródki położone bliżej Rawki mają żyźniejszą glebę, bardziej zasobną w próchnicę i wodę. Jednak coraz częściej Rawka występuje z koryta i powoduje podtopienia ogródków niszcząc plony. Wśród działkowców pojawiły się pogłoski obarczające winą za ten stan rzeczy Ośrodek Sportu i Rekreacji, który jest zarządcą rawskiego zalewu. Plotka mówiła o niekontrolowanym spuszczaniu wody z zalewu, efektem czego były podtopienia. Chcę te plotki stanowczo zdementować i zapewnić wszystkich, że OSiR gospodaruje wodą w zalewie profesjonalnie w oparciu o pozwolenie wodnoprawne, które szczegółowo ustala możliwości i warunki regulacji poziomem wody w zalewie. Osoby odpowiedzialne za gospodarkę wodną monitorują prognozy pogody i przed nadejściem opadów obniżają poziom wody zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego, które pozwala na obniżenie lustra wody w zbiorniku o 20 cm od normalnego poziomu piętrzenia, tworząc tzw. rezerwę na przyjęcie fali wezbraniowej. Wszystkie działania OSIR-u oraz podstawowe parametry zapisywane są automatycznie w dzienniku gospodarowania wodą i są łatwe do zweryfikowania przez zainteresowane podmioty.

Dlaczego wobec tego występują podtopienia? Przyczyn jest wiele. Pierwsza z nich to coraz częściej występujące anomalie pogodowe – długie okresy suszy, po nich następujące burze z intensywnymi opadami lub deszcze nawalne. Długotrwałe i obfite opady powodują stosunkowo szybkie wypełnienie rezerwy zbiornika i przelewanie wody górną częścią wanien zapory czołowej. Jednym słowem zbiornik i rezerwa są zbyt małe, aby skutecznie zredukować większe wezbrania po intensywnych opadach. A przypominam, że nie wolno nam zwiększyć tej rezerwy, bo obszar Rawki jest rezerwatem przyrody i nie można w nim za bardzo obniżać poziomu wody. To właśnie drugi czynnik – rzeka Rawka jest rezerwatem przyrody i z tego wynika wiele ograniczeń związanych z jej eksploatacją i udrażnianiem przepływu. Trzecim czynnikiem jest postępująca urbanizacja, a z nią związane betonowanie coraz to większych powierzchni – ulic, chodników, placów, parkingów, podwórek i rozbudowa kanalizacji deszczowej, coraz sprawniej i coraz szybciej odprowadzającej wody opadowe do rzeki.

Poza jakąkolwiek kontrolą pozostaje rzeka Rylka oraz kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z terenów zurbanizowanych.

Miasto rozpoczęło pewne działania zmierzające do skuteczniejszego gospodarowania wodami i ograniczenia powodzi lub podtopień na terenach niżej położonych. Wykonaliśmy już dokumentację techniczną obejmującą łączenie zbiorników Tatar i Dolna, i procedujemy aktualnie uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego przedsięwzięcia.

Kolejnym krokiem, który musimy wdrażać to budowa zbiorników retencyjnych uzupełniających kanalizację deszczową w mieście. W zbiornikach tych woda deszczowa może być przechwytywana i magazynowana, i w odpowiednim czasie pompowana do systemu kanalizacyjnego. W przyszłości powinien zostać wybudowany także zbiornik retencyjny na Rylce na terenach powiatowych między ul. Targową a trasą S-8.

W kolejnych latach miasto we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdroży system zachęt dla mieszkańców do retencjonowania wód opadowych na swoich posesjach.

Realizacja wymienionych działań powinna w znacznym stopniu usprawnić gospodarkę wodną w naszym mieście i zminimalizować zagrożenie powodzi lub podtopień.

To w najbliższej przyszłości, a na razie cieszmy się ładną pogodą i korzystajmy z przyjemnego wypoczynku na łonie natury, w rodzinnych ogrodach działkowych lub w rawskim parku, czy nad zalewem.

Piotr Irla
Burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa MazowieckaZnajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author