Categories Miasto

Burmistrz Rawy jednogłośnie uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Wszyscy radni Rady Miasta Rawa Mazowiecka zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Piotrowi Irli. Głosowanie i jego wynik był raczej tylko formalnością, ponieważ udziela się go za miniony rok kalendarzowy, a obecny burmistrz objął władzę w mieście dopiero pod koniec roku.

Podczas środowej sesji punkt związany z udzieleniem burmistrzowi absolutorium nie wywołał nawet wśród radnych zbyt gorącej dyskusji, mimo kilku pytań zadawanych przede wszystkim przez radnego Leszka Jarosińskiego. W jednym z wcześniejszych punktów, podczas których omawiano raport dotyczący stanu miasta, próbował on dopytywać burmistrza o plany związane z rozwojem Rawy. Mimo, że burmistrz udzielił radnemu odpowiedzi, to dyskusja została szybko zakończona.

– Starajmy się trzymać merytoryki. W tym punkcie mamy wypowiedzieć się o stanie gminy za rok 2018. O pomysłach, wizjach i radach dotyczących przyszłości, możemy dyskutować w sprawach różnych – tłumaczyła przewodnicząca Grażyna Dębska. Wtórował jej radny Sławomir Stefaniak: – Zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie debaty o stanie miasta z zastrzeżeniem, że nie omawiamy podczas niej spraw związanych z budżetem. Powinniśmy rozmawiać tu o wszystkim co burmistrz zrobił w 2018 roku, o uchwałach rady, budżecie obywatelskim, o programach i strategii. Takie tematy wyznaczył ustawodawca i powinniśmy się ich trzymać. Jeśli zaczniemy mówić o odległej przyszłości, to wypaczymy temat.

Po tej krótkiej dyskusji o stanie miasta za poprzedni rok, wszyscy radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

– Ma pan od nas (radnych klubu PiS – red.) mandat zaufania i chcielibyśmy, aby pan ten mandat wykorzystał – powiedział po udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania radny Leszek Jarosiński.

Sesja absolutoryjna, podczas której radni oceniają jak burmistrz w minionym roku wykonał zaplanowany budżet, to obok głosowania nad nowym budżetem, jedna z najważniejszych sesji w całym roku.

Jednak w 2018 roku przez niemal 11 miesięcy za sposób realizacji budżetu odpowiadał nie Piotr Irla, a jego poprzednik Dariusz Misztal, więc choć formalnie to obecny burmistrz otrzymał absolutorium, to jednak faktycznie radni oceniali pracę poprzednika.

Z tego powodu trudno było liczyć na jakieś niespodzianki w czasie samego głosowania. Radni Prawa i Sprawiedliwości musieli poprzeć absolutorium, gdyż de facto oceniali jeszcze pracę Dariusza Misztala, szefa powiatowych struktur ich partii. Zaś radni popierający obecnego burmistrza nie mogli zagłosować przeciw niemu.
Dlatego ostatecznie 15 radnych udzieliło obecnemu burmistrzowi Piotrowi Irli absolutorium.

– Absolutorium co prawda otrzymuję ja, ale ono dotyczyło mojej pracy i mojego poprzednika. Dlatego w swoim imieniu i Dariusza Misztala, bardzo dziękuję za pozytywną ocenę i zapewniam, że będzie mnie ona motywować do dalszej, wytężonej pracy na rzecz naszego miasta – powiedział po głosowaniu Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Przypomnijmy, że Dariusz Misztal rok temu nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017. Wówczas za udzieleniem mu absolutorium głosowało tylko 2 radnych, 2 się wstrzymało od głosu, a 11 było przeciwnych.

ZOBACZ WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO O RAWIE I FOTORELACJĘ Z WRĘCZENIA NAGRÓD>>>

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author