Categories Miasto

Burmistrz Rawy Piotr Irla: Pół roku za nami

Środek wakacji, czas wypoczynku, ale w samorządzie równolegle czas wytężonej pracy.

W wakacje trzeba przygotować obiekty oświatowe na nowy rok szkolny, stąd w szkołach i przedszkolach mniejsze lub większe remonty, których zakres uzależniony jest od aktualnych potrzeb. W tym roku najwięcej dzieje się w Szkole Podstawowej nr 2, bo oprócz sztandarowej inwestycji związanej z budową sali gimnastycznej wraz z boiskami zewnętrznymi, porządkowana będzie infrastruktura kanalizacji deszczowej, sanitarnej, osuszane, izolowane i ocieplane będą fundamenty budynku szkoły, a wewnątrz trwa wymiana zniszczonych podłóg w jadalni i na holach.

W Szkole Podstawowej nr 4, oprócz renowacji ścian wybranych pracowni lekcyjnych, wykonujemy nową nawierzchnię przed budynkiem szkolnym.

W Szkole Podstawowej nr 1 planujemy niezwłocznie rozpocząć przebudowę schodów wejściowych – w tym przypadku musimy jeszcze chwilę poczekać na promesę dofinansowania, bo na ten cel uzyskaliśmy wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Kolejowej. Przy tym obiekcie prace postępują zgodnie z harmonogramem, więc mam nadzieję, że jesienią uzyskamy pozwolenie na użytkowanie budynku.

Wykonawca wszedł też z robotami na wały zalewu Tatar. Wykonuje prace mające na celu wzmocnienie korony zbiornika. Roboty polegać będą na zagęszczeniu gruntu, umieszczeniu ścianek uszczelniających lub wtłaczaniu betonu w puste przestrzenie wałów – w miejscach wskazanych w ekspertyzie.

Trwają prace na ul. Fredry i fragmencie ul. Tomaszowskiej. W chwili ukazania się tego artykułu powinien być układany asfalt. Drogowcy weszli także na ul. Łowicką i lada chwila rozpocznie się przebudowa ul. Jana III Sobieskiego z kanalizacją deszczową i odrębnym odprowadzeniem do rzeki Rawki. To inwestycja, za którą mocno optował radny Krzysztof Chałupka.

Z robotami drogowymi wiążą się spore utrudnienia, a największe będą w czasie prac prowadzonych w obrębie skrzyżowania ulic: Łowickiej, Skierniewickiej, Jeżowskiej i Kolejowej. Proszę więc wszystkich użytkowników dróg o ostrożność, cierpliwość, wyrozumiałość i stosowanie się do ciągle zmieniającej się organizacji ruchu.

Wyłoniliśmy już wykonawcę przebudowy ul. Słowackiego, na odcinku od apteki „Nad Rawką” do skrzyżowana z ul. Katowicką, za którą zabiegali radni Tomasz Gołka i Tomasz Góraj. W efekcie przebudowy uzyskamy nową nawierzchnię jezdni, dużo więcej miejsc parkingowych nad zalewem oraz odwodnienie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Tam prace rozpoczną się zaraz po wakacjach.

A skoro mowa o ul. Wyzwolenia – w ubiegłym tygodniu otrzymałem informację, że pozyskaliśmy dofinansowanie na remonty kolejnych dróg. Tym razem prace dotyczyć będą ulicy Katowickiej oraz Wierzbowej – zabezpieczenie spękań nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem, a także nakładka asfaltowa na ul. Wyzwolenia.

Składamy kolejne wnioski o dofinasowanie dróg o co zabiegał radny Sławomir Stefaniak. Tym razem na przebudowę ul. Księże Domki, remonty ul. Słowackiego od Fawornej do apteki, Skierniewickiej od Łowickiej do stacji Lotos i Tomaszowskiej od ronda do Tulipanowej, budowę ul. Paska, budowę ul. Radosnej z parkingiem za Urzędem Skarbowym oraz budowę łącznika Mszczonowskiej z ul. Białą – „oczko w głowie” radnego Daniela Łaskiego.

W ramach unijnego projektu „Zwolnij i jedź bezpiecznie – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” jeszcze w te wakacje na wszystkich drogach wlotowych do Rawy zainstalowane zostaną radarowe pomiary prędkości.

W ubiegłym tygodniu odebrałem dokumentację rewitalizacji osiedla Niepodległości – priorytet radnej Celiny Szczur. Składam wniosek o pozwolenie na budowę i niezwłocznie rozpoczynamy procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy. Chciałbym, aby jeszcze w tym roku  rozpoczęły się tam roboty budowlane.

W fazie projektowania jest plac zabaw i siłownia plenerowa z budżetu obywatelskiego na Os. 9 Maja, o którą zabiegał i namawiał do głosowania Tomasz Kraćkowski. Zrobimy wszystko, aby to zadanie wykonać jeszcze w tym roku.

Kończymy ogrodzenie boiska treningowego na terenie przyległym do zamku, o które wnioskował radny Daniel Łaski.

Kończymy też wiercenie studni na terenie stadionu miejskiego, z której woda będzie wykorzystywana do podlewania murawy boiska. To zadanie wyłonione zostało w ramach budżetu obywatelskiego, złożone przez RKS Mazovia i jak najbardziej celowe pod względem ekonomicznym dla klubu i dla miasta – oszczędzamy uzdatnianą wodę z wodociągu miejskiego.

Obok wymienionych wyżej zadań jest wiele innych, drobniejszych, które łącznie sprawią, że w Rawie będzie nam się żyło trochę lepiej. Konsekwentnie zmieniamy Rawę na lepsze.

 

Piotr Irla

Burmistrz Rawy Mazowieckiej

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Pożyczka na cudze dane

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author