Categories Miasto

Rawa Mazowiecka: Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego i remont ulicy Łowickiej

ulica Lowicka Rawa kocham Rawę wiadomości

Przebudowa ul. Sobieskiego polegać będzie na wymianie spękanej nawierzchni, wykonaniu zatoki parkingowej, eliminacji zastoin wodnych poprzez budowę kanalizacji deszczowej, doświetleniu pasa drogowego poprzez przebudowę linii oświetlenia ulicznego oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Aktualny stan nawierzchni ul. Łowickiej wymaga natychmiastowego remontu. Remont ulicy Łowickiej będzie prowadzony na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ul. Kolejową wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kolejową. Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w pełnej szerokości jezdni, wykonanie chodników i zjazdów. Dalsza część ulicy Łowickiej została już wykonana w roku 2022.

Realizacja tych drogowych inwestycji znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego w naszym mieście. Ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość komfortowego dotarcia do terenów rekreacyjnych miasta zlokalizowanych bezpośrednio przy ul. Łowickiej (park, ścieżka pieszo-rowerowa).

Inwestycje, przebudowa ul. Jana III Sobieskiego i remont ul. Łowickiej, których całkowity koszt wyniesie ok. 5 mln złotych uzyskały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 mln 427 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg MIRDRÓG Mirosław Kozera w Rawie Mazowieckiej. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2023 r.

Pożyczka na cudze dane

Rapidentin

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author