Categories Miasto

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

W celu umożliwienia działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w Polsce powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

W związku z tym przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń w budynku lub podgrzania wody użytkowej. Deklaracja dotyczy każdego budynku, w którym zainstalowane jest indywidualne źródło ciepła, bez względu na to, czy budynek jest mieszkalny czy usługowy. W bazie znajdą się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nie przekraczającej 1MW.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

• w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, korzystając np. z Profilu Zaufanego lub e-dowodu;

• w wersji papierowej, osobiście, w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku;

• w wersji papierowej, listownie, wysyłając na adres urzędu gminy właściwego dla umiejscowienia budynku.

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca, deklarację trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r. Jeżeli źródło ciepła zostało zainstalowane po 1 lipca – w ciągu 14 dni od momentu uruchomienia. W deklaracji należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania w danym budynku, w tym również kominki, nawet jeżeli są używane tylko okazjonalnie.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.gunb.gov.pl w zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ, skąd też można pobrać deklarację do wypełniania. Wzór deklaracji jest również dostępny na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem www.rawamazowiecka.pl/ceeb, a w wersji papierowej w Biurze Podawczym urzędu oraz w pokojach nr 9 i 15 w budynku urzędu przy Pl. Piłsudskiego 4. Deklarację można także złożyć samodzielnie bez wychodzenia z domu po wejściu na stronę https://zone.gunb.gov.pl. Jednak żeby to zrobić trzeba posiadać np. profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Należy pamiętać, że za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author