Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Rawa doceniona

W ubiegłym roku zakończyliśmy największe i najtrudniejsze zadanie inwestycyjne w naszym mieście – rewitalizację zabytkowego centrum Rawy Mazowieckiej. W trakcie tego przedsięwzięcia spotykałem się z wieloma skrajnymi opiniami: począwszy od ostrej krytyki, poprzez umiarkowaną ocenę, a skończywszy na zachwycie z osiągniętego efektu. Zdaję sobie sprawę, że dokonana przebudowa centrum miasta spowodowała spore zamieszanie komunikacyjne oraz zatory […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Wakacyjna Rawa

Jak już wielokrotnie wspominałem chciałbym, aby Rawa nie była nudnym miastem i nie mam tu na myśli awantur, rozbojów czy aktów wandalizmu, a raczej dążę do tego żeby żyła kulturą, śpiewem, muzyką, zabawą, rekreacją, sportem. Do naszej dyspozycji mamy wiele miejsc, które doskonale nadają się do takiej aktywności. Mamy też jednostki organizacyjne miasta – Miejski […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Lato z rawskim OSiR-em. Zapoznaj się z ofertą

OSiR zaprasza na półkolonie w terminie: 24-30.07. 2023 r. (lipiec) oraz 14-18.08.2023 r. (sierpień). W ofercie wakacyjnej posiadamy kąpielisko strzeżone, park linowy (prowadzony przez osobę prywatną), boule, szachy plenerowe. OSiR  Rawa organizuje półkolonie w ramach których zapewniamy opiekę opiekunów, naukę pływania, warsztaty tenisa ziemnego, warsztaty tenisa stołowego, siatkówkę plażową, rowerki wodne, budowanie zamków na piasku, […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Burmistrz Rawy Piotr Irla otrzymał absolutorium

Podczas środowej Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka radni – większością głosów – udzielili burmistrzowi Piotrowi Irli absolutorium. W odrębnym głosowaniu radni udzielili burmistrzowi wotum zaufania. Po głosowaniu gratulacje burmistrzowi złożyła Grażyna Dębska – Przewodnicząca Rady Miasta, dziękując za pracę na rzecz miasta. Jednocześnie zaznaczyła, iż ma nadzieję, że wynik głosowania będzie mobilizował burmistrza do dalszej […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Czwarta edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Po raz czwarty będziemy nagradzać odnowione elewacje budynków w obszarze rewitalizacji. Zabytkowe centrum Rawy zmieniło się w ciągu ostatnich lat. Dzięki realizowanym inwestycjom, nie tylko miejskim, powstaje zadbana, estetyczna przestrzeń, w której coraz chętniej spędzamy czas. Swoją cegiełkę do tego wizerunku dokładają właściciele nieruchomości remontujący swoje posesje. Właśnie dla Was, Drodzy Mieszkańcy, jest ten konkurs. […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Skorzystaj z dotacji

Planujesz inwestycję związaną ze swoją zabytkową nieruchomością? Możesz skorzystać z dotacji. Pod koniec ubiegłego roku został ogłoszony rządowy Program Odbudowy Zabytków, który ma na celu wsparcie w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Jest on kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą się ubiegać o dofinansowania działań związanych z własnymi zabytkami lub które […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konkurs na elewacje Rawy Mazowieckiej rozstrzygnięty

Trzecia edycja konkursu pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. Laureatów konkursu nagrodzono 9 grudnia 2022 r. W tegorocznej edycji komisja konkursowa przyznała wszystkie nagrody przewidziane regulaminem konkursu. Nagrodzone budynki znajdują się przy ulicy Kilińskiego, Ziemowita i Wyszyńskiego. Trzy wyróżnienia, przyznał  także Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla – jeden z wyróżnionych budynków znajduje się […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Budżet obywatelski Rawy na rok 2023

Ruszył Budżet Obywatelski Rawy Mazowieckiej na rok 2023. Już od 30 września będzie można zgłaszać swoje projekty.  Po raz ósmy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą wziąć udział w realizacji Budżetu Obywatelskiego. To narzędzie nie tylko sprawdza pomysłowość rawian, ale przede wszystkim zachęca do współdecydowania o wydawaniu wspólnych środków z „portfela” miasta. Do budżetu obywatelskiego zgłoszony może […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Rawa Mazowiecka członkiem Lokalnego Partnerstwa ds. Wody

W ostatnich latach nawarstwiają się problemy związane z deficytem wody w naszym kraju. Również województwo łódzkie w przyszłości jest narażone na pustynnienie, co zostało udokumentowane np. w Polityce Ekologicznej Państwa 2030. Podjęte działania związane z przemyślanym zarządzeniem zasobami wody w kraju zainicjowały powstawanie Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Burmistrz miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla również podpisał […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030

Zapraszamy rawian do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju miasta. Konsultacje rozpoczną się 8 kwietnia i potrwają ponad miesiąc. W tym czasie możliwe jest zgłaszanie uwag do tego dokumentu. Etapy przygotowania projektu strategii Dokument zawiera cele i kierunki rozwoju naszego miasta na kolejne lata. W opracowanie strategii eksperci włączyli nie tylko pracowników urzędu miasta […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” rozstrzygnięty

Druga edycja konkursu „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” została rozstrzygnięta. 7 grudnia zostali nagrodzeni laureaci konkursu. W tegorocznej edycji komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 000 zł właścicielowi budynku przy ulicy Mazowieckiej. Ponadto Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla przyznał wyróżnienie dla budynku, który również znajduje się przy ul. Mazowieckiej i nagrodę […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Stypendia sportowe – zbliża się termin składania wniosków

Przypominamy, że dnia 15 grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia sportowe przyznawane za wysokie osiągnięcia zawodnikom rawskich klubów sportowych. Stypendia są formą wsparcia udzielanego uzdolnionej sportowo młodzieży mieszkającej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Stypendia, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka, będą przyznawane za osiągane wyniki uzyskane w 2021 r., począwszy od zawodów szczebla […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek złożenia deklaracji

W celu umożliwienia działań prowadzących do poprawy jakości powietrza w Polsce powstaje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. W związku z tym przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej posiadanych […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Projekt pn. ”Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” to jeden z podstawowych projektów rewitalizacyjnych wdrażanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Celem tego projektu jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków. W ramach realizacji projektu stworzono propozycje instrumentów finansowych przeznaczonych dla właścicieli […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

26 sierpnia ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

26 sierpnia ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok. Nabór trwać będzie do 10 września br. Zgłoszony może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miasta Rawa Mazowiecka. Kwota przeznaczona […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Pomimo kilku uwag ze strony radnych opozycji, wszyscy radni, podobnie jak rok temu, jednomyślnie udzielili wotum zaufania burmistrzowi Rawy i zagłosowali za udzieleniem absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. – Dziękuję za udzielenie mi wotum zaufania. To, że zostało mi ono udzielone jednogłośnie, to dla mnie bardzo duży zaszczyt i motywacja do dalszej pracy. Dziękuję zarówno […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Czy posiadasz już aplikację Komunikator Miejski?

Rawa Mazowiecka od początku roku 2020 dołączyła do grona proobywatelskich miast i uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną Komunikator Miejski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wgrania aplikacji, bo korzyści posiadania jej jest wiele. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą łatwo i szybko powiadomić urzędników o problemie, jaki zauważyli w przestrzeni publicznej. System działa także w drugą stronę, na nasze […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Konsultacje na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu dla obrębu nr 4

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu to najważniejszy etap procedury planistycznej. W okresie od dnia 19 czerwca do dnia 24 lipca br. każdy […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

„Czyste Powietrze 2.0” – nowa odsłona programu

„Czyste Powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim programem dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Począwszy od 15 maja 2020 r. obowiązuje nowa wersja programu, która jest efektem analiz dotychczasowego wdrażania programu i wynika z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji. […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Pomoc psychologiczna dla rawian. Zadzwoń i skorzystaj z pomocy

W związku z panującą epidemią koronawirusa informujemy Państwa, że do dyspozycji mieszkańców, w szczególności rodziców i uczniów rawskich szkół będą psycholodzy szkolni, którzy będą służyć swoim wsparciem osobom potrzebującym pomocy psychologicznej. Psycholodzy dyżurować będą w następujący sposób: Psycholog ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, nr tel. 781 700 307 poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców. Pracownicy Urzędu Miasta będą pracować rotacyjnie

Od poniedziałku pracownicy Urzędu Miasta w Rawie będą pracować rotacyjnie. Połowa pracowników będzie przychodzić do pracy w jednym tygodniu, a druga w tym czasie będzie świadczyć pracę z domu. W kolejnym tygodniu nastąpi zamiana. Urząd cały czas pracuje, choć za zamkniętymi drzwiami, a niezbędne sprawy mieszkańcy mogą załatwić telefonicznie lub mailowo TU WSZYSTKIE KONTAKTY. PRZECZYTAJ […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Komunikator Miejski przypomni mieszkańcom Rawy o terminie wywozu odpadów

Rawa Mazowiecka dołączyła do grona proobywatelskich miast i uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną Komunikator Miejski. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą łatwo i szybko powiadomić urzędników o problemie, jaki zauważyli w przestrzeni publicznej. System działa także w drugą stronę, na nasze urządzenie mobilne urząd będzie przesyłał ważne komunikaty. Komunikator miejski przypomni między innymi o zbliżającym się terminie […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Jak załatwić sprawy w rawskich urzędach? Podajemy wykaz najważniejszych telefonów

Najważniejsze urzędy i instytucje na terenie Rawy Mazowieckiej w trosce o zdrowie pracowników i odwiedzających ich mieszkańców zamykają swoje drzwi. Urzędnicy będą jednak cały czas pracować, zarówno w Urzędzie Miasta jak i w Starostwie Powiatowym. Większość spraw należy załatwiać telefonicznie. Na końcu informacje z urzędów gmin. RAPORT SPECJALNY. Liczba zakażonych koronawirusem. Aktualne dane TUTAJ>>> URZĄD […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Cały budynek przy Pl. Piłsudskiego 4 będzie urzędem miasta

Urząd ma już wstępną koncepcję przebudowy budynku przy Pl. Piłsudskiego 4. Aktualnie miejscy urzędnicy zajmują tylko parter. W przyszłości będą pracować też na piętrze. ZAGŁOSUJ na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Rawskiego. Kliknij i poznaj nominowanych>>> Poprzedni burmistrz rozpoczął wykup lokali od prywatnych właścicieli, zamieszkujących piętro budynku przy Pl. Piłsudskiego. Jedna z właścicielek swojego lokalu nie chce […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Elektromobilność w Rawie Mazowieckiej

Elektromobilność to całokształt zagadnień związanych ze stosowaniem i użytkowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do kwestii technicznych i technologicznych, infrastruktury ładowania, jak i kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych. Elektromobilność jest jednym z działań służących podnoszeniu jakości życia. Rozwój elektromobilności stanowi szansę na […]

Czytaj więcej