Categories Powiat

Dyrektorzy podsumowują 2021 rok w szkołach ponadpodstawowych

Dyrektorów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski, zapytaliśmy jak oceniają mijający rok.

Jolanta Popłońska – dyrektor ZSP im. Krzysztofa K. Baczyńskiego w Białej Rawskiej

Pierwszego września wróciliśmy do szkoły. W formie stacjonarnej pracowaliśmy do 3 grudnia, niestety z powodu zakażeń COVID -19 zmuszona byłam przerwać naukę stacjonarną na tydzień. Miniony rok był rokiem wytężonej pracy zarówno dla nauczycieli jak i uczniów przez to że nauka zdalna miała swoje negatywne konsekwencje w zachowaniach uczniów, w relacjach rówieśniczych a przede wszystkim w zdobywaniu wiedzy. Dlatego te ostatnie pół roku nauki to dla młodzieży przyzwyczajanie się do systematycznej pracy, budowanie relacji rówieśniczych a dla nauczycieli to czas diagnozowania braków w wiedzy uczniów i nadrabianie zaległości.

W roku w 2021 realizowaliśmy projekt “Uczniowie ZSP szansą dla rozwoju” środki na realizację pozyskaliśmy z RPLD.11.00.00. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 650 506,64 zł. Ze środków unijnych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1 485 455,97. Pozostałą kwotę dofinansował nam organ prowadzący. W ramach tego projektu doposażyliśmy 8 pracowni w sprzęt komputerowy i multimedialny, uczniowie w wakacje odbywali 150 godzinne staże u pracodawców za które otrzymali wynagrodzenie w kwocie 1800 zł. Młodzież bierze udział w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętności zawodowe. W czasie wakacji wykonana była termomodernizacja budynku internatu, założona została fotowoltaika. W wakacje 64 uczniów z technikum informatycznego, ekonomicznego i ogrodniczego odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech Przeprowadzony był również generalny remont sali gimnastycznej. Pomimo wielu trudności spowodowanych pandemią uważam, że ten rok był owocny w przedsięwzięcia i udało nam się zrealizować to co zaplanowaliśmy.

Andrzej Romańczuk – dyrektor ZSP im. Stanisława Wł. Reymonta

Mijający rok był trudny dla nas wszystkich ze względu na pandemię. Wszyscy musieliśmy nauczyć funkcjonować w nowej rzeczywistości. Nauczyciele musieli dostosować się do zdalnej pracy a uczniowie do zdalnej nauki. Uważam, że nauczyciele mojej szkoły poradzili sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze. O czym świadczą efekty przygotowania uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych. Nasi absolwenci osiągnęli o wiele wyższe wyniki niż maturzyści z innych szkół. Niestety zdalna nauka i brak kontaktów z rówieśnikami przyczyniła się też wśród uczniów do wielu problemów natury emocjonalnej. W niektórych przypadkach potrzebna była pomoc specjalistów.

W bieżącym roku przeprowadzono termomodernizację budynków szkoły. Zostały ocieplone ściany, stropy, wymieniono okna, zainstalowano energooszczędne oświetlenie, szkoła zyskała estetyczną elewację. Zamontowano też panele fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 50 kilowatów. Efekty już są zauważalne, ponieważ ogrzewanie budynków jest efektywniejsze, właściwa temperatura pomieszczeń jest utrzymywana przy niższej temperaturze grzejników. Inwestycja ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Powiat Rawski dofinansowania ze środków unijnych.

Od początku bieżącego roku szkolnego w naszej szkole nauka jest prowadzona w sposób stacjonarny. Niestety mieliśmy kilka przypadków kiedy całe klasy były kierowane na kwarantannę ze względu otrzymania pozytywnego wyniku testu na covid-19 u któregoś z uczniów, wtedy klasa przechodziła na nauczanie zdalne, więc nie było kłopotów z zaległościami w realizacji programu nauczania.

Arkadiusz Woszczyk – dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Pandemia Covid wprowadziła nas w nową rzeczywistość, wytrąciła z rytmu szkolnego ale wyniki egzaminów maturalnych pozostały na wysokim poziomie – ponad 97%. Było to możliwe dzięki pracy nauczycieli i uczniów – dzisiaj studentów wielu wyższych uczelni. Pedagodzy skutecznie zaangażowali się w zdalne nauczanie, co wymagało od nich nabycia nowych umiejętności i poświęcenia wielu godzin po lekcjach na sprawdzanie prac domowych i klasówek, na kontakty z młodzieżą, rozmowy indywidualne i rozwiązywanie problemów na odległość. Uczniowie, którzy we wrześniu wrócili do szkoły byli spragnieni kontaktów z rówieśnikami. W związku z tym, w okresie kiedy to jeszcze było możliwe i bezpieczne, szkoła organizowała wycieczki i spotkania integracyjne. Prężnie wznowił działalność Samorząd Uczniowski, w którym zaczęło pracować wyjątkowo wielu uczniów. Młodzież zaaktywizowała swoje działania, postawiła przede wszystkim na pracę w wolontariacie, stąd wiele akcji prospołecznych. Jestem pod wrażeniem tych działań. Dostrzegam, że nastąpiło większe zainteresowanie udziałem w konkursach , olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, co było znacznie utrudnione w okresie zdalnego nauczania.

Jednocześnie z troską obserwuję to co dzieje się w naszym kraju i na świecie, śledzę doniesienia ze świata nauki o wpływie Covid 19 na młodych ludzi.

Jako szkoła staramy się wspierać uczniów w powrocie do „normalności”. Wszyscy powinniśmy dbać o bezpieczeństwo i zdrowie.

Radosław Kaźmierczak – dyrektor ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika

Moim zdaniem „Górce” nauczania zdalne przebiegało sprawnie i miało dużą skuteczność. Wprowadzony system komunikacji szkoła – uczeń pozwolił na zrealizowanie podstaw programowych z przedmiotów. Przepisy prawa oświatowego pozwoliły uczniom brać udział w zajęciach praktycznych co zaowocowało bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych. Szkoła podtrzymywała również pracę wychowawczą wykorzystując formy komunikacji zdalnej. Uczniowie i nauczyciele przyjęli jednak z ulgą powrót do pracy stacjonarnej bo szkoła bez uczniów to jednak dziwne miejsce.

Paweł Malik – dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych

Bieżący rok był dla naszej placówki w pewien sposób wyjątkowy. Bardzo dużo zadań zostało zrealizowanych w obszarze inwestycyjnym, co w istotny sposób podniosło warunki bytowe i lokalowe. Oprócz docieplenia całego budynku zostały wymienione instalacje grzewcza i elektryczna. Wyremontowaliśmy też łazienki. Wszystkie te zadania zostały sfinansowane przez Powiat Rawski, bo oczywiście subwencja oświatowa na działania inwestycyjna nie wystarcza.

Zgodnie z rozporządzeniem, akurat my nie byliśmy objęci nauczaniem zdalnym, ani hybrydowym. Pracowaliśmy cały czas bez większych zmian. Na szczęście nie mieliśmy dotychczas też żadnego przypadku zachorowania na Covid-19. Przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego staramy się normalnie pracować. W placówce odbywało się wiele konkursów i zaplanowanych zajęć. Ze względu na okres pandemiczny staraliśmy się trochę ograniczyć ilość różnorakich imprez, z udziałem większej liczby naszych uczniów. Co nie znaczy, że z nich zrezygnowaliśmy. Miały one po prostu bardziej kameralny charakter.

 

UBEZPIECZENIA
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author