Categories Powiat

Inwestycyjnie w Białej Rawskiej. Co się udało, a co nie w 2020 roku?

Choć Biała Rawska nie zrealizowała rewitalizacji Placu Wolności, to w mijającym roku samorządowcy pozyskiwali dotacje i realizowali wiele innych, istotnych inwestycji.

W tym roku nie udało się przeprowadzić rewitalizacji centrum Białej Rawskiej. Urząd Marszałkowski nie zgodził się na przesunięcie terminu realizacji zadania do połowy 2021 roku, dlatego póki co inwestycja nie będzie realizowana. A rewitalizacja musi poczekać na lepsze czasy.

– Urząd Marszałkowski uznał, że nie może nam pójść na takie ustępstwo. Mieliśmy termin wykonania tego zadania do końca tego roku, ale ze względu na przeciągające się w czasie procedury związane z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zgód, przejęciami gruntów, zabrakło nam czasu na realizację zadania – mówi w rozmowie z KochamRawe.pl Jacek Adamczyk, burmistrz Białej Rawskiej.

Czy w związku z tym rewitalizacja nie zostanie przeprowadzona?

Burmistrz Adamczyk patrzy w przyszłość optymistycznie. – Zakładam, że przy kolejnej transzy naboru wniosków będziemy ponownie ubiegać się o dofinansowanie. Wtedy będziemy już mieli gotową dokumentację i pozwolenie na budowę. Nic nie będzie nas blokowało i mam nadzieję, że w kolejnym okresie budżetowym UE będziemy się starali pozyskać pieniądze na rewitalizację – tłumaczy burmistrz Białej Rawskiej. – Gdyby tak się nie stało, podzielimy zadanie na etapy i będziemy je sukcesywnie realizować z własnego budżetu.

Jacek Adamczyk podkreśla, że dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane i niezbędne do przeprowadzenia inwestycje na Placu Wolności w najbliższych latach zostały zrealizowane.

Niepowodzenie z rewitalizacją nie oznacza, że władze Białej Rawskiej nie potrafią pozyskiwać środków unijnych. Jak wylicza włodarz miasta i gminy, w latach 2014-2021 samorząd zrealizował ponad 20 projektów przy wsparciu środków unijnych.

Pieniądze z budżetu gminy, które miały być przeznaczone na rewitalizację centrum miasta, zostały przeznaczone na wkład własny umożliwiający pozyskiwanie dofinansowania i realizację innych projektów. W 2020 roku władze samorządowe pozyskały łącznie ok. 5 mln zł zewnętrznych dotacji.

Spośród najważniejszych inwestycji realizowanych w tym roku przez władze Białej Rawskiej można wymienić m.in.: rozpoczętą modernizację budynku ośrodka zdrowia w Białej Rawskiej (zakończenie prac w 2021 roku), wykonanie wodociągowania w miejscowościach Aleksandrów, Orla Góra, Franklin, wykonanie nakładek asfaltowych i betonowych na drogach gminnych. Ponadto wybudowano świetlicę wiejską w Błażejewicach, rozbudowano świetlicę w Teodozjowie i wykonano drobniejsze inwestycje w już istniejących świetlicach.

– Inwestycji, które zrealizowaliśmy w tym roku, a które bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców, było naprawdę dużo i długo można by je wymieniać – podkreśla Jacek Adamczyk, burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska.

Kup książkę Danuty Dębskiej “Wesele rawskie” w biurze KochamRawe.pl przy ul. Warszawskiej 6 w Rawie Mazowieckiej>>>

Książkę kupisz w biurze KochamRawe.pl przy ul. Warszawskiej 6
Książkę kupisz w biurze KochamRawe.pl przy ul. Warszawskiej 6

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author