Categories Powiat

Gmina Regnów czeka na dotacje. Jakie inwestycje chce zrealizować w tym roku?

Zapraszamy do przeczytania rozmowa z Mariuszem Chebą, wójtem gminy Regnów.

KochamRawe.pl: Czy pandemia w istotny sposób zaszkodziła finansom gminy Regnów?

Mariusz Cheba, wójt gm. Regnów: Raczej nie. Ucierpiały przede wszystkim te samorządy, na terenie których znajduje się dużo przedsiębiorstw turystycznych, rozrywkowych i gastronomicznych. W naszej gminie wpływ z podatków od podmiotów tego typu jest nieznaczny.

Czyli zaplanowane inwestycje nie powinny być zagrożone?

Jeśli chodzi o ewentualne zmniejszenie dochodów z tytułu podatków, to nie. Trochę inaczej ma się sytuacja, jeśli chodzi o dotacje. Liczyliśmy, że uda się nam pozyskać nieco więcej pieniędzy – zwłaszcza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Braliśmy udział w dwóch naborach, złożyliśmy pięć projektów i gmina nie otrzymała żadnych środków. Natomiast z przekazów medialnych można odnieść wrażenie, że każda gmina takie wsparcie otrzymuje.

Jakie inwestycje planowaliście zrealizować przy wsparciu środków zewnętrznych?

Przede wszystkim chcieliśmy przeprowadzić termomodernizację kompleksu naszych budynków w Regnowie – mam tu na myśli szkołę i urząd gminy. Jest to duża inwestycja, której wartość szacujemy na ok. 1,6 mln zł. Bez wsparcia zewnętrznego nie jesteśmy – przynajmniej w tym roku – sami zrealizować tej inwestycji.
Liczyliśmy, że otrzymamy wsparcie, bo jest to inwestycja proekologiczna i pozwalająca osiągnąć istotny efekt ekonomiczny.

Na pewno będziemy aplikować o wsparcie tej inwestycji z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Regnów, zresztą podobnie jak i inne gminy z terenu powiatu rawskiego, poza gminą wiejską Rawa, nie otrzymały też pieniędzy z puli przeznaczonej dla gmin popegeerowskich.

Faktycznie i w tym przypadku się nie udało, choć bardzo na dotacje z tego funduszu liczyłem. Zwłaszcza, że nie aplikowaliśmy o duże pieniądze. Złożyliśmy trzy małe projekty o łącznej wartości planowanych inwestycji ok. 500 tys. zł. Chcieliśmy z udziałem tych pieniędzy wymienić oświetlenie uliczne i wyremontować dwa odcinki dróg. I też żaden z nich nie został zweryfikowany pozytywnie.

Natomiast udało się gminie Regnów dostać 280 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Annosław-Sławków. Kiedy ta inwestycja zostanie zrealizowana?

Mam nadzieję, że do 15 lipca rozstrzygniemy przetarg i do końca wakacji uda się zrealizować inwestycję.

Jakie jeszcze inwestycje drogowe planuje pan do realizacji w tym roku?

Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się wybudować lub zmodernizować około 5 km dróg na terenie naszej gminy. Poza wspomnianym wyżej odcinkiem, chcemy przeprowadzić inwestycje na odcinku drogi od Annosławia do granicy z gminą Biała Rawska. Wykonamy też ok. 700 m fragment drogi betonowej jako dojazd do pól. Być może spróbujemy metodą natryskową naprawić pęknięcia na dwóch odcinkach dróg: Nowy Regnów- Annosław i na terenie samego Annosławia.

Wystarczy pieniędzy na inne inwestycje – poza drogowymi?

Mamy złożony duży projekt dotyczący infrastruktury sportowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dotyczy on budowy dwóch boisk sportowych. Oczekując na decyzję z ministerstwa, mamy w pewien sposób zablokowane środki finansowe, które zabezpieczyliśmy na realizację tej inwestycji.

Mamy nadzieję, że pieniądze otrzymamy. Bez względu jednak na ostateczne rozstrzygnięcie, planujemy jeszcze w tym roku wymienić piłkochwyty, trybuny i bieżnię.

Gdyby wszystkie te inwestycje udało nam się zrealizować, mielibyśmy kompleks sportowy na dobrym poziomie.

Zakończył się rok szkolny. Na kilka ostatnich tygodni dzieci wróciły do szkół. Powrót do nauki stacjonarnej w Regnowie odbył się na spokojnie?

Na ten temat zapewne dużo większą wiedzę mają nauczyciele i dyrekcja szkoły. Ja mogę się wypowiadać tylko na podstawie własnych obserwacji i rozmów z pedagogami. W moim przekonaniu był to niepotrzebny stres dla dzieci. Powrót do nauki stacjonarnej nastąpił na chwilę przed zakończeniem roku szkolnego. Na pewno czasu na jakąkolwiek naukę było zbyt mało.

Mam nadzieję, że we wrześniu rozpoczniemy już normalny rok szkolny. Czego już teraz zarówno uczniom jak i pracownikom oświaty oraz rodzicom serdecznie życzę. A korzystając z okazji, wszystkim życzę udanych wakacji i dobrego wypoczynku po tym trudnym roku szkolnym.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author