Categories Miasto

Rawa: Innowacyjne projekty edukacyjne w miejskich szkołach i przedszkolach

Działania podejmowane przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz miejskie przedszkola i szkoły w 2023 roku były doskonałym przykładem tego, jak placówki edukacyjne mogą wspierać rozwój dzieci nie tylko pod względem intelektualnym, ale także emocjonalnym, społecznym i ekologicznym.

Poprzez innowacyjne projekty i unijne inicjatywy, przedszkola i szkoły tworzą atrakcyjne warunki nauki, rozwijania świadomości ekologicznej i wspierania rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.

Zrealizowane projekty w miejskich przedszkolach:

Projekt “Rawa Wspiera Przedszkolaków”

Miasto Rawa Mazowiecka zrealizowało projekt “Rawa Wspiera Przedszkolaków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wyniosła niemal 573 tys. zł, z czego dofinansowanie stanowiło ponad 487 tys. zł. Realizacja projektu miała miejsce w trzech jednostkach miejskich tj.: Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, Przedszkolu Miejskim Nr 2 „Niezapominajka”, oraz Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Bajkowy Zakątek”. Jednym z celów projektu było dostosowanie miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej umożliwiającej dzieciom niepełnosprawnym pełny udział w wychowaniu przedszkolnym.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz udzielono wsparcia w zakresie integracji sensorycznej. Dodatkowo zwiększono wymiar zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych.

Kluczowym elementem projektu było również szkolenie dla nauczycieli, które umożliwiło nabywanie nowych umiejętności i kompetencji w obszarze edukacji przedszkolnej. Zakupiono nowoczesny sprzęt IT oraz liczne pomoce dydaktyczne, które wspierały proces nauczania.

Dzięki realizacji projektu „Rawa Wspiera Przedszkolaków” dzieci z niepełnosprawnościami otrzymały lepsze warunki do nauki i rozwoju, a nauczyciele zyskali nowe umiejętności wspierające proces nauczania. Projekt ten stanowił istotny krok w kierunku poprawy jakości edukacji przedszkolnej w naszym mieście, zwiększając szanse rozwoju wszystkich dzieci, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb i zdolności. Rawa Mazowiecka
w ten sposób udowadnia, że dba o każdego swojego mieszkańca, zapewniając im jak najlepszy start w życie szkolne i społeczne.

Projekt „Tęczowa Ścieżka”

W roku 2023 Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej zaangażowało się w projekt „Tęczowa Ścieżka”, finansowany m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt ten przyczynił się do stworzenia „Tęczowej Ścieżki”, która nie tylko dostarcza dzieciom miejsca do zabawy, ale również promuje świadomość ekologiczną poprzez strefy tematyczne, takie jak „Kolorowy świat ptaków” czy „Kolorowe pory roku”. Dzieci mogą obserwować ptaki, doświadczać różnorodnych faktur i zapachów roślin, a także uczyć się o zmianach w przyrodzie.

Projekt pn. „Zielona Kraina”

Przedszkolne Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” zrealizowało projekt pn. „Zielona Kraina”, który umożliwia dzieciom interaktywną edukację ekologiczną w naturalnym otoczeniu. Dzięki dofinansowaniu przedszkole stworzyło „Rabatę Kolorów”, „Ptasi Zakątek” oraz ścieżkę sensoryczną, zapewniając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą i rozwijając ich świadomość ekologiczną.

Zrealizowane projekty w rawskich podstawówkach:

Projekt „Zielone Audytorium”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, podobnie jak przedszkola zaangażowała się w działania na rzecz ekologii i edukacji poprzez utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zielone Audytorium”. Dzięki temu projektowi, placówka wykorzystuje przestrzeń przyszkolną do prowadzenia zajęć z zakresu ochrony środowiska, wyposażając ją w tablice dydaktyczne, gry edukacyjne, domki dla owadów i karmniki dla ptaków. To innowacyjne podejście umożliwia dzieciom uczenie się poprzez bezpośredni kontakt z naturą.

Projekt „Cicha Przystań”

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego zrealizowała projekt „Cicha Przystań”, który miał na celu stworzenie miejsca relaksacji dla uczniów, wspierając ich zdrowie psychiczne i emocjonalne. Dzięki staraniom placówki i wsparciu finansowemu miasta, uczniowie mają teraz dostęp do przestrzeni sprzyjającej odpoczynkowi i poprawie samopoczucia.

W szkole tej stworzono niezwykłą bajkową przestrzeń dla uczniów klas I-III. Na klatce schodowej, od piwnicy do II piętra segmentu I, pojawiły się postacie z ulubionych bajek dzieci, takie jak smerfy, królewna śnieżka, muminki, koziołek matołek, Jaś i Małgosia czy Pan Kleks. To kolorowa aranżacja plastyczna, która sprawia, że uczniowie mogą poczuć się jak w magicznym świecie swoich ulubionych historii.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 2 przeprowadziła kompleksową modernizację, obejmującą remont posadzek, wymianę drzwi oraz pozyskała dofinansowanie na utworzenie „Eko Pracowni”. Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Łodzi szkoła stworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną, która będzie wspierać naukę uczniów i zachęcać do dbania o środowisko naturalne.

Miasto Rawa Mazowiecka konsekwentnie inwestuje w rozwój przedszkoli i szkół, wspierając edukację, ekologię, zdrowie i dobrostan dzieci. Dzięki tym działaniom dzieci zyskują nie tylko nowoczesne miejsca nauki, ale także rozwijają świadomość ekologiczną i uczą się dbać o siebie oraz otaczające środowisko.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Ogłoszenia Rawa Mazowiecka
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author