ubezpieczenia Rawa Mazowiecka Dorota Bakalarska
Categories Miasto

Jak dużo wiesz o programie „Czyste Powietrze”?

Program „Czyste Powietrze” skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych w celu efektywniejszego zarządzania energią. Działania te mają przyczyniać się do ochrony środowiska oraz generować oszczędności finansowe budżetów domowych. Dotacje można uzyskać w ramach Programu Czyste Powietrze prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu także w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Pracownicy urzędu obsługują właścicieli budynków jednorodzinnych, pod warunkiem, że budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Dla osób zainteresowanych zostało również udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają także w razie trudności w jego wypełnieniu. Dokumenty aplikacyjne można składać w POKOJU NR 9 w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 4 w godzinach pracy urzędu.

15 maja 2020 r. Program Czyste Powietrze został przyjęty w nowej odsłonie. Od tego dnia nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w oparciu o nowe zasady. Obecnie został uruchomiony nabór wniosków dla beneficjentów o udzielenie dofinansowania w ramach podstawowego poziomu dofinansowania. Z tego poziomu dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę opodatkowania nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Nabór dla beneficjentów kwalifikujących się do podwyższonego poziomu dofinansowania będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia po wprowadzeniu zmian legislacyjnych umożliwiających gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach. Będzie on wprowadzony prawdopodobnie późną jesienią, o czym będziemy jeszcze informować. Do podwyższonego poziomu dofinansowania będą uprawnieni beneficjenci, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie będzie przekraczał kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona została także możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Zmieniona wersja programu umożliwia również dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Kolejnym ułatwieniem dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzinnego jest kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków. Narzędzie to pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej stosowanej przy ocieplaniu ścian, stropodachu czy podłóg (chodzi o podłogi oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych). Kalkulator pomaga dobrać rodzaj i grubość materiału użytego do wykonania izolacji tak, aby ocieplone ściany czy podłogi spełniały wymagania techniczne WT 2021, będące też wymogami programu. Informacje o kalkulatorze umieszczone są na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakładce Czyste Powietrze.

Przypominamy także, że:

• obowiązkiem Wnioskodawcy jest zezłomowanie dotychczas używanego pieca
na paliwo stałe i posiadanie stosownego dokumentu potwierdzającego jego zezłomowanie wystawionego na wnioskodawcę,

• wniosek o płatność końcową powinien być złożony w ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku.
Jednocześnie informujemy, że od 3 sierpnia 2020 r. pod nr telefonu 22 340 40 80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze. Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji dotyczących programu. Pod podany wyżej numer można dzwonić od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. W celu uzyskania informacji o statusie swojego, złożonego już, wniosku lub umowy wnioskodawca powinien kontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu ułatwienia wnioskodawcom programu Czyste Powietrze wyboru urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową bazę danych urządzeń grzewczych. Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl można będzie jesienią znaleźć urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Docelowo planuje się, że w 2021 r. w programie Czyste Powietrze kwalifikowane będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę (czyste-urzadzenia.ios.edu.pl).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronach: https://czystepowietrze.gov.pl/ oraz www.wfosigw.lodz.pl oraz www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl.

Zapraszamy Państwa do korzystania z programu. Wdrożenie rozwiązań w nim proponowanych przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście,
a dodatkowo pozwoli zmniejszyć wydatki w budżecie domowym.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author