Categories Miasto

Irena Wiśniewska o egzaminach ósmoklasisty

16 czerwca rozpoczną się tegoroczne egzaminy ósmoklasistów. O komentarz dotyczący przygotowań do tego egzaminu w czasie epidemii, poprosiliśmy Irenę Wiśniewską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Obecnie trwający w naszym kraju czas pandemii, to duże wyzwanie dla mnie jako dyrektora szkoły, nauczycieli, pracowników, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. Od 16 marca początkowo był to okres zawieszenia zajęć, a następnie od 25 marca obowiązujące nauczanie na odległość. Uczniowie klas ósmych, a w tym roku jest ich 43, przygotowują się do najważniejszego egzaminu kończącego szkołę podstawową. Ostatnie miesiące to dla nich intensywna praca. Od poniedziałku, 25 maja oprócz nadal obowiązującego nauczania zdalnego, mają możliwość konsultacji w systemie stacjonarnym w szkole, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konsultacje są dobrowolne i zorganizowane zgodnie z potrzebami uczniów. Dziś ósmoklasiści zadeklarowali, że dalej chcą pracować zdalnie i odbywać konsultacje online ze swoimi nauczycielami, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wyjątek stanowią konsultacje z języka angielskiego, które odbywać się będą w szkole oraz dodatkowo online. Zobaczymy co przyniosą kolejne dni. Dla mnie ważne jest to, aby każdy uczeń czuł się bezpiecznie i pod względem edukacyjnym jak i pobytu w szkole. Egzamin ósmoklasisty, to kolejne wyzwanie jakie stoi przed nami. Egzaminy odbywają się każdego roku, ale ten będzie wyjątkowy, bo przeprowadzony z zachowaniem wytycznych MEN, CKE i GIS, m. in. : zdający egzamin musi być zdrowy (w domu nikt nie może być objęty kwarantanną lub izolacją), ustawienie ławek z zachowaniem 1,5 metrowego odstępu, konieczność korzystania z własnych przyborów, unikanie tworzenia grup przed szkołą lub salą egzaminacyjną, oczywiście dezynfekcja ławek i krzeseł, w drodze do sali obowiązek zakrywania ust i nosa zdających, w szkole powinni przebywać przede wszystkim osoby bezpośrednio związane z egzaminem. To główne zasady bezpieczeństwa zewnętrznego egzaminu, jakim jest egzamin ósmoklasisty, który ma być przeprowadzony w kraju od 16 do 18 czerwca b. r.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author