Categories Miasto

Jak poprawnie segregować śmieci w Rawie Mazowieckiej?

Prawidłowa segregacja odpadów powinna być absolutną podstawą funkcjonowania każdego domu. Ograniczenie ilości odpadów, które generujemy każdego dnia i ich poprawna segregacja to bardzo ważne dla naszego środowiska.

To również nasz obowiązek, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że osoby, które dotychczas deklarowały nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych są ustawowo zobowiązane do złożenia nowych deklaracji i prawidłowej segregacji odpadów.

Jak segregować odpady komunalne w Rawie?

Segregując odpady mamy czasami wątpliwości, do którego worka powinny trafić. Przygotowaliśmy więc dla Państwa kompendium wiedzy jak należy poprawnie segregować odpady komunalne.

Podstawowe zasady przygotowywania odpadów:
  • Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów
  • Opróżniamy opakowania z resztek zawartości
  • Odrywamy wieczka od pojemników
  • Puszki, butelki plastikowe, kartony oraz inne odpady zgniatamy przed wyrzuceniem
  • Korki z butelek plastikowych po zgnieceniu ponownie nakręcamy (lekko)
  • Do BIO nie wyrzucamy mięsa i nabiału, tylko resztki roślinne i skorupki jajek
  • Odpady Bio wyrzucamy luzem, w torbach papierowych lub w innych oznaczonych jako ulegające kompostowaniu
  • Segregujemy tylko czysty papier, brudny i zatłuszczony trafia do odpadów zmieszanych

Metale i tworzywa sztuczne – worek żółty

Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików

Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Papier – worek niebieski

Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Szkło – worek zielony

Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Odpady biodegradowalne – worek brązowy

Wrzucamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia

Nie wrzucamy: kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Odpady zmieszane – worek czarny

Do pojemnika wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u.

Wrzucamy: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia

Nie wrzucamy: przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony

Gabaryty – są odbierane dwa razy w roku sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem

Wyrzucamy: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów

Nie wyrzucamy: sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: stare pralki, lodówki), materiały i odpady budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, ramy okienne, drzwi, niesprasowane, duże kartony, opony samochodowe.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pukininie

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu zbierania odpadów są punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który został utworzony na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, funkcjonuje w systemie „dostarcz”. Mieszkańcy mogą więc dowozić różnego rodzaju odpady selektywnie gromadzone w gospodarstwach domowych m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7–18, a także w sobotę w godz. 7–15.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author