Categories Miasto

Od 1 lipca zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zawiadamia, iż Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXXVIII/331/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od 1 lipca 2022 r. […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Złóż nową deklarację na odbiór odpadów, jeśli przyjmujesz pod swój dach uchodźców z Ukrainy

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przypomina, że na każdym właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o ile na danej nieruchomości przebywają osoby lub powstają odpady komunalne. Obowiązek złożenia nowej deklaracji występuje również w sytuacji, jeśli właściciel udostępni swoją nieruchomość dla potrzeb uchodźców. W konsekwencji uchodźcy występują do gminy o […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Burmistrz Piotr Irla: Rawskie odpady komunalne

Działania rządu i słaba segregacja śmieci przez mieszkańców zmuszają samorządy do podnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych. Problem ten od pewnego czasu stał się tematem ogólnopolskim, a wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zdominował wszystkie gminy w Polsce. W Rawie, w porównaniu z innymi samorządami, opłaty za śmieci są wyjątkowo niskie, niestety i […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Jak poprawnie segregować śmieci w Rawie Mazowieckiej?

Prawidłowa segregacja odpadów powinna być absolutną podstawą funkcjonowania każdego domu. Ograniczenie ilości odpadów, które generujemy każdego dnia i ich poprawna segregacja to bardzo ważne dla naszego środowiska. To również nasz obowiązek, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że osoby, które dotychczas deklarowały nieselektywną […]

Czytaj więcej