Categories Miasto

Jak uniknąć kary za elektrośmieci?

Za wyrzucenie elektroodpadów do zwykłego pojemnika na śmieci lub porzucenie w niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny nawet do 5 tys. zł. Mieszkańcy lokali wielorodzinnych na terenie Rawy Mazowieckiej mogą takie odpady wystawić pod altany śmietnikowe w każdy czwartek. Elektoodpady mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dlaczego tak ważne jest odpowiednie zagospodarowanie elektrośmieci? Każdego […]

Czytaj więcej
Categories Powiat

Ekologiczny cykl ENERIS Surowce i KochamRawe.pl

Rozpoczynamy cykl redakcyjny poświęcony kwestiom ochrony środowiska i gospodarki odpadami. W najbliższych 3 wydaniach gazety “KochamRawe.pl – magazyn opinii” i co miesiąc na www.KochamRawe.pl, razem z oddziałem ENERIS Surowce w Tomaszowie Mazowieckim, będziemy prezentować tematy związane z zasadami właściwego segregowania odpadów oraz utrzymania porządku w altanach śmietnikowych, a w tym numerze przybliżamy pracę pracowników komunalnych, […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Jak poprawnie segregować śmieci w Rawie Mazowieckiej?

Prawidłowa segregacja odpadów powinna być absolutną podstawą funkcjonowania każdego domu. Ograniczenie ilości odpadów, które generujemy każdego dnia i ich poprawna segregacja to bardzo ważne dla naszego środowiska. To również nasz obowiązek, ponieważ od 1 stycznia 2021 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Oznacza to, że osoby, które dotychczas deklarowały nieselektywną […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Cena za odbiór śmieci w Rawie nie wzrośnie

W trzecim przetargu firma ENERIS zaproponowała za odbiór odpadów kwotę 950 tys. zł. – W każdym przetargu kwota była niższa i ta, którą zaproponowano aktualnie, pozwoli na utrzymanie cen za odbiór odpadów od mieszkańców Rawy na dotychczasowym poziomie – zapewnia burmistrz Piotr Irla. Burmistrz unieważnił dwa pierwsze przetargi, w których miała być wybrana firma odbierająca […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Co z ceną śmieci w Rawie? Do trzech razy sztuka – miasto ogłosiło trzeci przetarg na odbiór odpadów

Władze wielu gmin i miast alarmują, że w tym roku dojdzie do drastycznej podwyżki cen śmieci – zwłaszcza tych niesegregowanych. Władze Rawy Mazowieckiej zapewniają, że w najbliższym czasie o cenę za odbiór odpadków nie powinniśmy się martwić, pod warunkiem, że firma odbierająca odpady w trzecim przetargu obniży cenę. O problemach związanych z segregacją śmieci w […]

Czytaj więcej
Categories Miasto

Odpady komunalne – zasady selektywnej zbiórki odpadów w Rawie Mazowieckiej

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań mających na celu bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt postępowania z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one m.in. zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów. Obowiązki te reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o […]

Czytaj więcej