Categories Miasto

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”

Projekt pn. ”Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” to jeden z podstawowych projektów rewitalizacyjnych wdrażanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.

Celem tego projektu jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków. W ramach realizacji projektu stworzono propozycje instrumentów finansowych przeznaczonych dla właścicieli budynków położonych na obszarze rewitalizacji. Jednym z nich jest konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę w 2019 roku.

Laureaci pierwszej edycji konkursu zostali nagrodzeni w grudniu ubiegłego roku. Obecnie trwa druga edycja tego konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

• w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu. Przy czym, prace muszą być przeprowadzone zgodnie z kolorystyką stanowiącą załącznik nr 5
do regulaminu konkursu.

• w terminie od 1 do 31 października 2021r. złożyć zgłoszenie konkursowe wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi regulaminem w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Biurze Podawczym.

Informacje o konkursie oraz niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem www.rawamazowiecka.pl.

Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2021 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł i będzie podzielona według następujących proporcji:

– nagroda za 1 miejsce – 15 000 zł

– nagroda za 2 miejsce – 12 000 zł

– nagroda za 3 miejsce – 10 000 zł

– nagroda wyróżnienia przyznawana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla maksymalnie 3 budynków – po 8 000 zł na budynek.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Przypominamy także o pozostałych instrumentach wprowadzonych w ramach tego projektu rewitalizacyjnego. Jednym z nich jest przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała, która daje możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas, jeżeli zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynku. Kolejnym są dotacje, o które mogą wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie i korzystania z przygotowanych instrumentów.

*Materiał powstał przy współpracy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author