ubezpieczenia Rawa Mazowiecka
Categories Miasto

Miasto z kolejnym grantem na konsultacje społeczne planu miejscowego!

Pod koniec marca br. Burmistrz Piotr Irla podpisał umowę, dzięki której Miasto Rawa Mazowiecka otrzyma grant w wysokości 23.000 zł na organizację pogłębionych konsultacji społecznych w związku z tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4.

Jest to już drugi grant jaki Miasto otrzymało na realizację konsultacji społecznych dokumentów planistycznych. Podczas pierwszego etapu, konsultacje dotyczyły tworzenia założeń do projektu planu miejscowego dla obrębu nr 7.

Obecnie podjęto wyzwanie zorganizowania dodatkowych spotkań w momencie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, czyli na ostatniej części procedury, przed uchwaleniem planu miejscowego.

Obręb 4 jest największym obrębem na obszarze Rawy Mazowieckiej. Obejmuje swym zasięgiem centrum naszego miasta, w którym zlokalizowane są siedziby najważniejszych instytucji. Na jego terenie rozciągająca się także Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej, która kryje w sobie wiele zabytków. Co najważniejsze jednak, obręb 4 to miejsce intensywnej zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Stworzenie jednolitego planu i rysunku planu miejscowego dla obrębu 4 ma przede wszystkim na celu uporządkowanie przestrzeni i sposobu jej zagospodarowania. W ramach nowego planu zostaną stworzone dodatkowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz zostanie zaproponowana kolorystyka dachów i elewacji na obszarze strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Przyjęte założenia zostaną zaprezentowane mieszkańcom podczas forum lokalnego oraz spotkań w punktach konsultacyjnych, które będą organizowane od końca roku. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowoczesnych technik komunikacji, do których wykorzystany zostanie System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka. Będzie można bowiem rysować plan oraz składać swoje opinie i uwagi za pomocą SIPu. Dzięki zastosowaniu narzędzia GISowego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach bez wychodzenia z domu.

Przypominamy, że obręb 4 jest zawarty pomiędzy ulicami: Krzywe Koło, Zatylna, Ziemowita, Księdza Ignacego Jana Skorupki, Zamkowa, Warszawska, Jana Kilińskiego, Mazowiecka, część Łowickiej, Krakowska, Kolejowa, Faworna, Parkowa, Armii Krajowej, Juliusza Słowackiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pl. Wolności, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Miła, Targowa, Władysława Stefana Reymonta, al. Konstytucji 3 Maja, Polna, Tadeusza Kościuszki, Tomaszowska, Nowa, Cmentarna, Browarna, Piwna, Chmielna, Słodowa, Przemysłowa, Solidarności, Niepodległości, Zygmunta Zwolińskiego, os. 9 Maja, Południowa, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Wacława Gąsiorowskiego, Antoniego Urbańskiego, Braci Świderskich.

Plan dla obrębu nr 7 na ostatniej prostej

W dniu 10 marca br. odbyła się dyskusja publiczna zorganizowana w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 7.

W dyskusji wzięli udział mieszkańcy miasta, w szczególności obrębu nr 7, zainteresowani projektowanymi rozwiązaniami dla ich działek oraz projektant planu Andrzej Bargieła, Burmistrz Miasta Piotr Irla a także pracownicy Wydziału Gospodarki Terenami.

Na wstępie projektant planu zaprezentował najważniejsze ustalenia zawarte w projekcie planu miejscowego, omówił główne zmiany w przeznaczeniach terenów oraz rozwiązaniach komunikacyjnych. Następnie mieszkańcy zadawali pytania, na które odpowiadał projektant wraz z Burmistrzem. Rawianie chętnie brali udział w dyskusji, zwracając uwagę na planowane przez nich zamierzenia inwestycyjne.
Dyskusja publiczna jest bardzo ważnym etapem partycypacji społecznej w procesie tworzenia miejscowego planu, dlatego dziękujemy mieszkańcom za ich obecność podczas środowego spotkania oraz za każdy głos w rozmowie.

Kto z Państwa nie był na spotkaniu, nadal może się zapoznać z projektem planu miejscowego dla obrębu nr 7 w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 4, pokój nr 19, w godzinach pracy urzędu.

Wyłożenie planu do publicznego wglądu potrwa do dnia 30 kwietnia 2019 r. Mieszkańcy mogą również składać pisemne uwagi do projektu planu miejscowego (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) w terminie do dnia 20 maja 2019 r.

Zapraszamy do śledzenia procesów planowania przestrzennego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, tel. (46) 814-43-05).

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author