Categories Powiat

Największe planowane inwestycje na rok 2021

Sprawdzamy jakie inwestycje do realizacji na przyszły rok zaplanował Powiat Rawski

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – etap I”

Na powyższy cel został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość planowanej inwestycji 7 milionów 940 tysięcy złotych.

W tym wkład własny powiatu 1 milion 588 tysięcy złotych.

W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano jezdnię szerokości 6 metrów z betonu asfaltowego. Ponadto, przewidziano także wzmocnienie konstrukcji drogi Na całej długości odcinków wskazanych we wniosku do rozbudowy wykonane zostaną poszerzenia jezdni z 3 m do 6 m. Wzmocnione zostaną również pobocza kruszywem (szerokość 1 m). Na odcinku od km 2+600 do km 3+100 – strona lewa w miejsow3ości Porady Górne zaprojektowano chodnik szerokości 2 metrów z betonowej kostki brukowej. Na przystankach autobusowych we wsiach: Rokszyce, Porady Górne i Pągów dla ochrony użytkowników publicznej komunikacji zbiorowej zaplanowano wykonanie peronów z betonowej kostki brukowej. W celu spowolnienia prędkości w obszarach zabudowanych wsi Porady Górne w km 2 + 664 i w km 3+044 oraz wsi Pągów w km 4+316 (w okolicach przystanku autobusowego) przewiduje się wykonanie progów wyspowych. W km 2+838 pomiędzy przystankami autobusowymi we wsi Porady Górne, z uwagi na zwartą zabudowę zaplanowano wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D-6 (zasilanie z ogniw fotowoltaicznych), co dodatkowo wzmocni informację dla kierujących pojazdami o możliwości pojawienia się pieszego na jezdni, w miejscu dla niego przeznaczonego

„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350” – wkład własny Powiatu 239 045 zł.

Na ten cel został złożony wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość 1 milion 195 tysięcy złotych, wkład własny powiatu 239 tysięcy złotych.

W ramach projektowanego remontu drogi znacząco zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, pobocza zostaną wzmocnione, zlikwidowane zostaną deformacje nawierzchni, dziury oraz poprawione odwodnienie jezdni.

Wniosek obejmuje również remont fragmentów chodników oraz parkingów, znajdujących się w obrębie pasa drogowego o szczególnie zdeformowanej nawierzchni (dotyczy to odcinków od km. 0+715 do km 0+882 od km. 0+942-1+368 i od km. 1+464 do km. 1+744) Przewiduje się również remont obiektu mostowego zlokalizowanego na ulicy Fawornej. Będzie on polegał na likwidacji uskoków na dojazdach oraz naprawie zdeformowanej i spękanej nawierzchni jezdni i chodników

„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”.

Całkowity koszt 6 milionów 50 tysięcy zł, wkład własny powiatu 1 milion 868 tysięcy zł.

Wniosek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Projekt obejmuje:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej;

Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej;

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Roboty budowlane będące przedmiotem projektu, mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii. W projekcie zaplanowano głęboką kompleksową – wpływającą na poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 25% – termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Działaniem uzupełniającym jest zastosowanie instalacji OZE oraz modernizacja oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne. W bezpośredni sposób wpływa to na zwiększenie efektywności energetycznej, wpływa na redukcję emisji szkodliwych gazów
i przysparza korzyści ekonomiczne poprzez zmniejszenie kosztów zużycia energii

„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

– realizacja w latach 2021-2022
całkowity koszt: 17 milionów 500 tysięcy złotych
– w roku 2021 – 10 milinów złotych
– w roku 2022 – 7 milionów 500 tysięcy złotych

Rozbudowa kompleksu szpitala o nowy budynek, zgodnie z opracowaną dokumentację techniczną – programem funkcjonalno-użytkowym, w ramach której zaplanowano:

Nowy Blok Operacyjny – wraz pomieszczeniami towarzyszącymi i wymaganymi przepisami prawa. Dodatkowo przy bloku zlokalizowane zostanie pomieszczenie
do sterylizacji wyrobów medycznych.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIT) – oddział 4-łóżkowy

Łącznik z głównym budynkiem i łącznik z budynkiem oddziału wewnętrznego;
Windę (2 poziomy).
Zostanie zakupione wyposażenie do bloku operacyjnego oraz OIT.

Na rok 2021 zaplanowano roboty budowlane.

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”

Całkowity koszt: 1 milion 632 tysiące złotych, wkład własny Powiatu w 2021 roku 480 tysięcy zł.

Wniosek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
– realizacja- lata 2020-2021,

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynku kotłowni z magazynem wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Obecnie oba budynki są wyłączone z użytkowania, zaplanowane jest przeprowadzenie wnioskowanej inwestycji w jednym z nich będzie prowadzona działalność przychodni specjalistycznych, w drugim natomiast będzie zlokalizowana pralnia i magazyn szpitala.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author