Categories Miasto

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku wybudował sieć ciepłowniczą o łącznej długości 1 791 metrów wraz z węzłami ciepłowniczymi do dziewięciu obiektów.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap obejmował przeprowadzenie sieci ciepłowniczej przez ulicę Gąsiorowskiego, Lenartowicza przez domki jednorodzinne do ulicy Reymonta oraz Południowej. Drugi etap polegał w pierwszej fazie na modernizacji przyłącza ciepłowniczego do budynku 9 Maja 8, dzięki czemu zapewniono stabilność dostaw ciepła. Następnie ciepłociąg został wybudowany przez teren galerii handlowej Rawa Mode, ulicą Al. Konstytucji 3 Maja, Reymonta, Miłą, Kilińskiego, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podłączone obiekty zostaną zasilane z ciepłowni zlokalizowanej na ul. Solidarności 5.

Na zadanie: „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków zlokalizowanych: przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej wraz z węzłami cieplnymi (Etap I); przy ulicy Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej wraz z węzłami cieplnymi (Etap II)”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowanie w formie umarzalnej pożyczki w wysokości 2 283 234 zł.

Dodatkowo Etap II inwestycji został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie umorzenia pożyczki w wysokości 94 800 zł.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej nie tylko podniesie komfort życia mieszkańców miasta, lecz przede wszystkim zniweluje emisję szkodliwych pyłów dla ich zdrowia.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author