Categories HISTORIA

Park w Rawie Mazowieckiej

Park miejski tworzy jedną z najpiękniejszych części miasta i dzięki temu, że w ostatnich latach został odrestaurowany można zauważyć oznaki jego dawnej świetności. Ogród spacerowy zaprojektowany w stylu angielskim utworzony został po obu stronach Rawki tuż po jej regulacji w okresie Królestwa Polskiego.

W chwili obecnej park należy do Rezerwatu Przyrody Rawki. Początkowo proponowano utworzenie parku na nisko położonej, nie przydatnej dla celów budowlanych-kępie zamkowej. Romantyczny charakter projektowanych ówcześnie założeń zielonych dobre harmonizowały z ruinami zamkowymi nadając im właściwą oprawę plastyczną.Władze rawskie proponowały zlokalizowanie ogrodu spacerowego przy ulicy Warszawskiej obok niszczejącego kościoła  św. Ducha. Już w 1818r. ówczesny burmistrz Rawy założył tutaj mały skwerek, wysadzony po obu stronach drzewami. Miało to na celu uporządkowanie wjazdu do miasta od Żydowskiego Przedmieścia.Ostatecznie park miejski zlokalizowany został na terenie położonym między tyłami zabudowań pojezuickich, a rzeką Rawką.

Na gruntach osuszonych po regulacji Rawki założono ogród spacerowy o charakterze parku angielskiego. Ogród ten względem natury, perspektywy wodnej obszerności i pięknych alei można zaliczyć do jednego z lepszych ogrodów w naszym kraju.Park posiada kształt nieregularnego wielokąta.Rozciąga się po obu stronach rzeki Rawki. Niegdyś park zajmował większą powierzchnię. Pozostawiono jedynie niewielki, wydzielony pałac zabaw i resztki zdziczałego sadu.  Część parku położona na prawym brzegu rzeki porastają: brzozy, lipy, wierzby, klony. Centralne miejsce zajmuje okazały wiąz szypułkowy, otoczony sześcioma leszczynami tureckimi. Spotkać tu można również: żywotniki o żółtym zabarwieni, jabłoń purpurowa i świerki srebrzyste, jarząb mączny, czerwono listna śliwa wiśniowa, graby, zwisła odmiana brzozy oraz czerwono listne berberysy.Aleja na zachodnim brzegu rzeki obsadzona jest kasztanowcami i jesionami. Po tejże stronie rzeki rośnie również sosna czarna i świerk srebrzysty oraz spora grupa brzóz. Park miejski w Rawie Mazowieckiej posiada dość bogaty zbiór – siedemdziesięciu czterech – gatunków i odmian drzew i krzewów. Niektóre z tych roślin pochodzą z początku XX w., a nawet z końca XIX.

Wykorzystano materiały: “Notatnik Rawski”, Wojciech Kalinowski, Stanisław Trawkowski “Przebudowa Rawy Mazowieckiej w okresie Kongresowego Królestwa Polskiego”.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author