Categories Miasto

Podłączenia do sieci gazowej na obszarze rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej

W bieżącym roku rozpoczną się prace w ramach ostatniego zadania wchodzącego w skład projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego.

Zadanie to zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, w ramach których zmianie ulegnie układ komunikacyjny w obszarze rewitalizacji. Pojawią się też nowe nasadzenia roślinne, obiekty małej architektury, a nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu procesu rewitalizacyjnego zakłada się poprawę dostępu do usług i handlu w tej części miasta, która ma sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Harmonogram prac dla poszczególnych ulic wchodzących w skład obszaru rewitalizacji zostanie opracowany po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy. Mieszkańcy miasta będą informowani na bieżąco o najbliższych pracach związanych z inwestycją.

Często pojawiają się pytania dotyczące zgazyfikowania tego obszaru. W szczególności dotyczą możliwości podłączenia do sieci gazowej budynków znajdujących się w obszarze rewitalizacji podczas trwania prac związanych z projektem rewitalizacyjnym lub po ich zakończeniu. Gestorzy sieci byli informowani o planach inwestycyjnych Miasta w obszarze rewitalizacji i konsekwencjach ich realizacji, już na przełomie 2016 i 2017 roku.

Osoba, która chciałaby przyłączyć się do sieci, powinna w tym celu, w pierwszej kolejności zwrócić się do Biura Obsługi Klienta PGNiG S.A. w Skierniewicach w celu uzyskania warunków przyłączeniowych.

Na etapie realizacji inwestycji przez Miasto na poszczególnych ulicach obszaru rewitalizacji, będzie istniała możliwość podłączenia się do sieci gazowej, po spełnieniu kilku warunków. Po skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, konieczne będzie uzgodnienie z wykonawcą, który będzie realizował inwestycję miejską:

  •  zakresu prac związanych z podłączeniem się do sieci,
  • terminu realizacji tych prac, w sposób który nie będzie kolidował z pracami wykonawcy inwestycji miejskiej,
  • zakresu odpowiedzialności w sytuacji, w której doszłoby do powstania szkody.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że po zakończeniu przez Miasto inwestycji, lub danego jej etapu, nie będzie możliwości wykonywania jakichkolwiek prac podziemnych na ulicach i placach, które zostały objęte projektem. Dotyczy to okresu trwałości zadania, który wynosi 5 lat, od momentu zakończenia rozliczenia przez Miasto środków dofinansowania.

Przypominamy, że realizacja zadania zostanie podzielona na etapy w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć wynikające z niej niedogodności dla mieszkańców i przedsiębiorców.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author