ubezpieczenia Rawa Mazowiecka
Categories Powiat

Powiatowy Rzecznik Praw Rodziny

Z dniem 28 listopada 2019 roku Zarząd Powiat Rawskiego powołał Rzecznika Praw Rodziny w powiecie rawskim.

Uchwała Zarządu powołująca Rzecznika jest następstwem wcześniej podjętych uchwał przez Radę Powiatu Rawskiego w sprawach przyjęcia przez powiat rawski Samorządowej Karty Praw Rodziny oraz Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Osobą powołaną przez Zarząd Powiatu na rzecznika jest Pani Sylwia Skóra mieszkanka Rawy Mazowieckiej, matka sześciorga dzieci, była radna Rady Miasta Rawa Mazowiecka. Obecnie Pani Sylwia Skóra pełni funkcję Koordynatora Działalności Społecznej Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” i Negocjatora Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zarząd określił w uchwale podstawowe zadania, którymi będzie zajmowała się Pani Rzecznik. Należą do nich:

1) monitorowanie i podejmowanie działań w celu przestrzegania praw rodziny przez instytucje samorządowe oraz interweniowanie gdy dochodzi do ich naruszenia;

2) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń oraz analiza istniejących aktów prawnych w zakresie wzmacniania rodziny i małżeństwa oraz poszanowania integralności rodziny;

3) realizacja Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;

4) promowanie, upowszechnianie i propagowanie rozwiązań gwarantujących zachowanie naturalnej tożsamości małżeństwa i trwałości rodziny m.in. poprzez organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych, współpracę z lokalnymi i krajowymi organizacjami społecznymi, w tym ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców działającymi w obszarze ochrony małżeństwa i rodziny, uczestnictwo w kontaktach Powiatu z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi w obszarze problematyki społecznej i rodzinnej;

5) podejmowanie działań zmierzających do eliminacji wykluczenia społecznego ze względu na macierzyństwo, rodzicielstwo czy wielodzietność.

Powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego na Rzecznika Praw Rodziny Pani Sylwia Skóra jest pierwszym takim rzecznikiem powołanym w Polsce. Powyższą informację potwierdził Instytut Ordo Iuris w Warszawie zajmujący się doradztwem i interwencją prawną na rzecz Kultury Prawnej. Instytut ten opracował i propaguje wdrażanie przez samorządy Karty Praw Rodziny. Na sesji Rady Powiatu Rawskiego, podczas której uchwalona została Karta Praw Rodziny dla powiatu rawskiego przedstawiciel Instytutu Pan Paweł Kwaśniak (rawianin z urodzenia) pogratulował radnym przyjęcia tego dokumentu i stwierdził, że jesteśmy pierwszym samorządem w Województwie Łódzkim, który taką Kartę uchwalił.

Gratulacje dla radnych powiatu rawskiego , dla Starosty i członków Zarządu Powiatu za podjęte decyzje . Gratulacje dla Pani Sylwii Skóra, która podjęła się bardzo odpowiedzialnego zadania.

Rzecznik pracować będzie w siedzibie budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5, lokal 20, we wtorki w godz. 10.00 – 13.00 tel.: 732 988 462 lub 668 365 725 (wspólny ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawną).

Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu

*Materiał powstał przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author