ubezpieczenia Rawa Mazowiecka
Categories Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie z pieniędzmi na aktywizację bezrobotnych i wparcie pracodawców

Powiatowy Urzad Pracy w Rawie Mazowieckiej kocham rawę gazeta rawa

W 2024 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej posiada środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych i wparcie pracodawców w organizacji miejsc aktywizacji, tworzeniu nowych miejsc pracy oraz na podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców poprzez  kształcenie ustawiczne finansowane z KFS.

W trybie naboru ciągłego pracodawcy mogą składać wnioski o:

 • organizację staży dla bezrobotnych na okres do 6 m-cy – wymagana gwarancja zatrudnienia na min. 3 m-ce w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • organizację miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres
  do 6 m-cy w kwocie nieprzekraczającej 100 % zasiłku dla bezrobotnych,
  1.491,90 zł +ZUS miesięcznie;
 • utworzenie miejsca pracy w ramach refundacji koszów doposażenia stanowiska pracy w kwocie nie większej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. do 43.169,70 zł brutto na 1 stanowisko pracy.

Natomiast o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy z terenu powiatu rawskiego mogą ubiegać się w terminie wyznaczonego naboru.

Pierwszy nabór o środki KFS na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy będzie prowadzony w terminie 12-23 lutego 2024 r.

Maksymalna wysokość dofinansowania kształcenia ustawicznego z KFS w danym roku na przeszkolenie 1 osoby nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 21.584,85 zł.

Priorytety wydatkowania w 2024 r. środków KFS z limitu podstawowego są następujące:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami
  i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Dla osób bezrobotnych Urząd oferuje:

 • dofinansowanie podjęcia własnej działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż 6-krotnośc przeciętnego wynagrodzenia, tj. 43.169,70 zł;
 • bony na zasiedlenie w kwocie nie większej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia, tj. 14.389,90 zł;
 • szkolenia indywidualne w danym roku nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia 584,85 zł dla 1 osoby bezrobotnej;
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu w kwocie do 360 zł miesięcznie;
 • oraz miejsca aktywizacji zawodowej zorganizowane w ramach staży
  u pracodawców i miejsca pracy utworzone w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i refundacji kosztów doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem środków finansowych
na podjęcie własnej działalności gospodarczej będą mogły składać wnioski
w tej sprawie w pierwszym naborze, który będzie prowadzony w terminie
19-29 lutego 2024 r. Natomiast w trybie ciągłym przyjmowane są wnioski
o sfinansowanie szkolenia indywidualnego pod potrzeby pracodawcy, bony na zasiedlenie oraz zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu.

Odpowiednie formularze wniosków można pobrać ze strony http://pup.rawamazowiecka.ibip.pl

Informacje Rawa Mazowiecka
Gazeta Rawa Mazowiecka powiat rawski Kocham Rawę
Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author