Categories Powiat

Prowadzisz firmę, która ucierpiała w wyniku COVID? Sprawdź czy przysługuje ci pomoc

Informacja dotycząca naboru wniosków na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców – TARCZA BRANŻOWA.

Przepisy rozporządzenia odnośnie zmian wchodzą 26 kwietnia 2021 r. i dotyczą:

• wydłużenia okresu składania wniosków o dotację do 31.08.2021 r.

• zmiany terminu, w którym dokonuje się oceny oznaczenia PKD i weryfikacji ewentualnego zawieszenia działalności przedsiębiorcy, teraz jest to
31 marca 2021 r.

Dotację otrzymają przedsiębiorcy o przeważającym PKD wskazanym w rozporządzeniu, które będzie weryfikowane na dzień 31.03.2021 r. (zmiana wcześniej 30.11.2020 r.)

• spadku dochodu i miesięcy porównawczych – dodano nowy termin w stosunku do którego można zweryfikować spadek przychodu przedsiębiorcy, jest to
luty 2020 r.

Warunkiem otrzymania dotacji będzie spadek przychodu o co najmniej 40 % od przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, albo w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

• PKD – rozszerzono zakres podmiotowy o 17 nowych branż:

1. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
2. 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
3. 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
4. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. (Dz. U. poz. 713) zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

6. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10. 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11. 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
12. 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
13. 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
14. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
15. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
16. 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
17. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

zmiany liczby dotacji – będzie można udzielić od jednego od pięciu razy
w zależności od branży

Prawo do dotacji :

  •  jednokrotnej dla branż o kodach: 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
  • dwukrotnej dla branż o kodach: 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
  • trzykrotnej dla branż o kodach: 47.71.Z, 47.72.Z
  • czterokrotnej dla branży o kodzie: 91.02.Z
  • pięciokrotnej dla branż o kodach: 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Przy wyliczaniu maksymalnej liczba dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, należy uwzględnić dotacje przyznane na podstawie wcześniejszych rozporządzeń, to jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 371 poz. poźn. zm.).

W celu uzyskania dokładnych i wyczerpujących informacji skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author