Categories Powiat

Uwaga! Kupiłeś lub sprzedałeś samochód? Masz 30 dni, aby zgłosić się do wydziału komunikacji

Dla pojazdów zakupionych oraz sprzedanych po 01.01.2021 r. został przywrócony termin 30 dni na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.

Według art. 78 ust.2 ( Dz.U. z 2020r. poz.110 z późn. zm. „Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia” i art. 78 ust. 2 pkt 1 „Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.”

KARY

W myśl art. 140 mb pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt. 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Zgodnie z art. 140 n ust. 1 przywołanej ustawy kary pieniężne w sprawach określonych w art. 140m-140mb są nakładane w drodze decyzji administracyjnej.
Stosownie do treści art. 140 n ust. 2a. ustawy kary pieniężne, o których mowa w art. 140 ma i art. 140mb, nakłada starosta.

Jak stanowi art. 140 n ust. 4 ustawy, ustalając wysokość kary pieniężnej, uwzględnia się zakres naruszenia, powtarzalność naruszeń oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy.

Zbycie i nabycie pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP zgłaszamy w Oddziale Komunikacji, przy ul. Tomaszowskiej 8 w Starostwie Powiatowym lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author