Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Przemoc w rodzinie? Rawianie mogą liczyć na pomoc prawną i wsparcie psychologiczne

SPZOZ im. Św. Ducha otwiera punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Rawianie będą mogli w nim liczyć na pomoc prawną i wsparcie psychologiczne. Do pracowników punktu będzie można zgłosić się osobiście lub telefonicznie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie prowadzony przez pracownika socjalnego, który ma także wspierać osoby i rodziny oraz przekazywać im informacje na temat możliwych działań zmierzających do zapobiegania przemocy w rodzinie. A jest to problem spory, który nasiliła dodatkowo – niestety – trwająca od ponad roku pandemia. Stres, niepewność, strach przed zakażeniem, ciągłe życie w zamkniętych czterech ścianach powodował napięcia, które bardzo często tłumione były i są alkoholem lub narkotykami, a te z kolei są agregatem przemocy. Już w grudniu ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował o znacznym wzroście spraw dotyczących przemocy domowej, które trafiają do jego biura. Potwierdzają to statystyki policyjne i doświadczenia psychologów. I właśnie z tego powodu SP ZOZ zdecydował się uruchomić punkt wsparcia dla rodzin dotkniętych przemocą.

Punkt jest zlokalizowany w Przychodni Rejonowej SP ZOZ przy ul. Niepodległości 8. Na spotkanie można przyjść w dni wskazane w harmonogramie lub w inne dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Można także skorzystać z konsultacji telefonicznej w dni wskazane w harmonogramie.

Punkt został dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w ramach realizacji działań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

HERMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNO – INFORMACYJNEGO DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author