Categories Miasto

„Rawianie w sieci” – zgłoś udział w projekcie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla zaprasza mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 25 lat na bezpłatne szkolenia w ramach projektu pt. „Rawianie w sieci” – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Jest to konkurs grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”. Realizacja projektu jest w 100% finansowana ze środków pochodzących z grantu.

Uczestnicy projektu będą mieli do wyboru jeden z trzech modułów szkoleniowych:

„Rodzic w Internecie” – adresowany do rodziców i opiekunów dzieci poświęcony jest przygotowaniu tych osób do roli przewodnika podopiecznych w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na zagrożenia, a także korzystania z zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu.

„Mój biznes w sieci” – przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).

„Moje finanse i transakcje w sieci” – przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy bezpłatnie: materiały szkoleniowe, certyfikaty uczestnictwa, a także catering w trakcie szkoleń (serwis kawowy + obiad).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach już teraz prosimy o kontakt pod nr tel. 781 700 536, 46 814 37 69 lub pocztą elektroniczną: szkolenia@miastorawa.pl

Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej miasta.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

 

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author