Categories Miasto

Reklamy i szyldy w centrum Rawy – wskazówki dla przedsiębiorców

Rawa Mazowiecka od kilku lat wdraża proces rewitalizacji. Nowe inwestycje i realizowane projekty zmieniają oblicze obszaru rewitalizacji. Założenia zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka zakładają ochronę tożsamości Rawy Mazowieckiej i jej wartości przestrzennych. Dlatego też istotną kwestią jest by sposób prowadzenia działalności gospodarczej w tej części miasta odbywał się z poszanowaniem szczególnych uwarunkowań historycznych i estetycznych.

Aby uniknąć dezinformacji na obszarze rewitalizacji, spowodowanej nadmierną ilością reklam i szyldów przedstawiamy koncepcję zagospodarowania obszaru rynku staromiejskiego dotyczącej tej tematyki, na którym obecnie realizowane jest czwarte zadanie w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”.

Przedmiotowa koncepcja zawiera wskazówki dla przedsiębiorców, jak należy przygotować reklamę / szyld, aby zapewnić na tym obszarze czytelność i przy okazji uporządkowanie terenu.

Reklama zamontowana na budynku powinna być czytelna i przejrzysta, by potencjalny klient właściwie odczytał charakter prowadzonej działalności. Reklama powinna również być estetyczna.

Szyldy reklamowe, zgodnie z wizualizacją, powinny być montowane:

• w pasach okiennych pomiędzy parterem a I piętrem (maksymalna wysokość 55 cm),

• prostopadle do elewacji w przypadku szyldów ozdobnych (rozmiar 30×40 cm).

Pamiętać należy również, że obszar centrum znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, wpisanej do rejestru zabytków i wszelkie zmiany na zewnętrz budynku (w tym umieszczanie reklam) powinny być uzgadniane z konserwatorem zabytków.

W obecnej chwili nie są to przepisy prawa miejscowego, ale zachęcamy Państwa do wzięcia ich pod uwagę przy montowaniu nowych reklam/szyldów, czy też dokonywania ich zmian w taki sposób, aby zrewitalizowana przestrzeń w centrum zyskała spójny i uporządkowany wygląd i stała się wizytówką naszego miasta.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author