Categories Powiat

Rolniku! Spisując się online, możesz otrzymać prezent niespodziankę

Powszechny Spis Rolny to największe i najważniejsze badanie statystyczne rolnictwa. Do uczestnictwa w spisie zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze). W całej Polsce spisem objętych będzie ponad 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego prawie 135 tys. w województwie łódzkim. Spis rolny jest badaniem obowiązkowym, o czym informuje Ustawa o Statystyce Publicznej z 29 czerwca 1995 roku.

Spisy rolne, realizowane raz na 10 lat, odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Ten obowiązek nakłada na wspólnotę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacje ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego, w związku z tym 31 lipca 2019 roku uchwalona została ustawa o Powszechnym Spisie Rolnym.

Podczas tegorocznego spisu obowiązkową formą zbierania danych jest samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 września br. Podczas samospisu internetowego zapewniono intuicyjną obsługę formularza spisowego, a logowanie do aplikacji jest bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego mającego połączenie z Internetem. Dla osób, które potrzebować będą pomocy lub którym nie uda się wypełnić formularza internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie samospisu poprzez kanał „Spisz się przez telefon”.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego, od 16 września z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali jeszcze samospisu, kontaktować się mogą rachmistrze telefoniczni, a jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju zmieni się i nie będzie zalecane ograniczenie kontaktów bezpośrednich, wówczas z rolnikiem od 1 października br. kontaktować się może rachmistrz terenowy
Wszystkie dostarczone przez respondentów dane, objęte są tajemnicą statystyczną, co oznacza, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Dodatkowo osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a za jej złamanie grożą sankcje łącznie z karą pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto dane wynikowe są agregowane, tak by nie była możliwa identyfikacja poszczególnych osób, ani gospodarstw rolnych. Dane pozyskane w Powszechnym Spisie Rolnym udostępnione zostaną jedynie w postaci wynikowych informacji statystycznych.

ROLNIKU! Nie czekaj na rachmistrza – spisz się sam ONLINE! PREZENT-NIESPODZIANKĘ otrzyma 50 pierwszych gospodarstw z województwa łódzkiego, które dokonają samospisu i poinformują o tym Urząd Statystyczny w Łodzi, wpisując w temat wiadomości hasło “KOCHAM RAWĘ“. Szczegóły na https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

*artykuł sponsorowany

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author