Categories Miasto Rawa Mazowiecka

Konkurs „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” na finiszu

W listopadzie ubiegłego roku został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę konkurs pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”. Konkurs jest jednym z instrumentów finansowych przeznaczonych dla właścicieli budynków położonych na obszarze rewitalizacji w ramach projektu rewitalizacyjnego pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonać prace remontowe elewacji frontowej budynku usytuowanego w pierzei ulicy lub placu, pod warunkiem, że prace będą przeprowadzone zgodnie z regulaminem konkursu, a kolorystyka elewacji, cokołów i dachów będzie zgodna z kolorami według RAL zawartymi w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu,
  • w terminie od 1 do 31 października 2020 r. złożyć zgłoszenie konkursowe w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Biurze Podawczym.

Informacje o konkursie oraz niezbędne druki są dostępne na stronie internetowej www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl po kliknięciu w baner Informacje dotyczące projektu mieszkaniowego.

Po dokonaniu zgłoszeń, komisja konkursowa dokona ich oceny w IV kwartale 2020 r. Pula nagród w konkursie wynosi 61 000 zł i będzie wypłacona według następujących proporcji: nagroda za 1 miejsce – 15 000 zł, nagroda za 2 miejsce – 12 000 zł, nagroda za 3 miejsce – 10 000 zł, nagroda wyróżnienia przyznawana przez burmistrza Rawy Mazowieckiej dla maksymalnie 3 budynków – po 8 000 zł na budynek.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych www.rawamazowiecka.pl oraz www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, a także na tablicy ogłoszeń urzędu.

Przypominamy również o innych instrumentach wprowadzonych przez Miasto. Przyjęta w grudniu 2019 r. uchwała daje możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce dotychczas, pod warunkiem, że zajęcie pasa będzie dotyczyło remontu elewacji budynku. Kolejnym instrumentem są dotacje, o które mogą wnioskować do Miasta Rawa Mazowiecka właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków.

Zachęcamy Państwa do korzystania z przedstawionych instrumentów i do udziału w konkursie na elewacje. Ładne i odnowione kamienice będą dobrze komponować się ze zrewitalizowanymi ulicami, przyczynią się do poprawy atrakcyjności centrum naszego miasta i będą jego dobrą wizytówką.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author