ubezpieczenia Rawa Mazowiecka Dorota Bakalarska
Categories Miasto

Rusza nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w Rawie

1 marca 2021 r. ruszy nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej.

Rekrutacja elektronicznie

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie poprzez stronę Portalu Edukacyjnego Miasta Rawa Mazowiecka, na której znajdować się będzie oferta edukacyjna naszych szkół i przedszkoli. Portal znajdziecie na stronie miasta www.rawamazowiecka.pl w kategorii Dla mieszkańca/eOświata (wybór z menu po lewej stronie Nabór – kanał kandydata).

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych będzie prowadzona zgodnie z następującym harmonogramem:

01.03 – 01.04 – złożenie wniosku o przyjęcie,

do 13.04 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną,

14.04 – podanie do wiadomości publicznej listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

14.04 – 23.04 – złożenie przez rodzica kandydata oświadczenia wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły podstawowej

27.04 – podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jak funkcjonują nasze placówki

Oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich zorganizowane są w szkołach podstawowych, dzięki czemu dzieci do nich uczęszczające mogą w przyjazny i płynny sposób zaaklimatyzować się w szkole, do której będą później zapewne uczęszczać już jako uczniowie pierwszych klas. Nauka w oddziałach „0” prowadzona jest przez wykwalifikowany personel (podobnie jak w przedszkolach jest to dwóch nauczycieli wychowawców oraz woźna oddziałowa, a w przypadku oddziałów integracyjnych zatrudniony może być również nauczyciel wspomagający) w klasach przystosowanych do wzrostu i wymagań dzieci w tym wieku.

Szkoły posiadają również zaplecze sanitarne przystosowane do potrzeb młodszych dzieci (dzieci są odprowadzane do łazienek przez woźną oddziałową, tak aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo zwłaszcza na początku edukacji na tym poziomie).

Dzieci mają możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach w godzinach 7:30 – 16:30 oraz skorzystania za odpłatnością z częściowego lub pełnego wyżywienia wedle indywidualnych potrzeb.

Zasady rejestracji

Kandydaci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają wnioski o przyjęcie za pomocą aplikacji „Nabór do przedszkoli”. Kandydaci mogą wybrać trzy przedszkola, bądź szkoły w przypadku oddziałów „0”, przy czym pierwsza z nich jest traktowana jako placówka pierwszego wyboru (którą najbardziej byśmy chcieli wybrać dla swojego dziecka). Dwie kolejne placówki są placówkami drugiego i trzeciego wyboru, jeśli w pierwszej zabraknie wolnych miejsc.

Pamiętajmy również, że po rejestracji elektronicznej wniosek musi zostać wydrukowany, podpisany i złożony z odpowiednimi załącznikami, które będą miały wpływ na otrzymanie dodatkowych punktów w naborze (np. o wielodzietności rodziny kandydata, o planowanym pobycie w placówce powyżej 5h, czy zaświadczenie o pracy rodziców) do placówki, którą wybraliśmy jako pierwszą. W aplikacji naborowej oświadczenia będą publikowane w zakładce „Pliki do pobrania”, a zaświadczenia o pracy należy pobrać ze swojego zakładu pracy (w przypadku osób samozatrudnionych należy przedstawić aktualny wydruk z CEIDG lub poświadczenie rozliczania się ZUS lub urzędem skarbowym).

Kryteria naborów pozostają niezmienne od 2017 r. i są dostępne w dokumentach do pobrania lub na stronie. Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka dotyczące kryteriów naborów określają też dokumenty, które należy złożyć w celu udowodnienia spełniania określonego kryterium.

Kandydaci do klas I szkół podstawowych, którzy chcą uczęszczać do szkół zgodnie ze swoim obwodem zamieszkania składają wyłącznie „Zgłoszenie ucznia obwodowego” i nie ma tu potrzeby składania dodatkowych oświadczeń. Natomiast wniosek o przyjęcie do klasy I należy złożyć w przypadku ubiegania się o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa. Tu również pamiętajmy o załącznikach wpływających na otrzymanie dodatkowych punktów.

Kontakt z dyrektorami placówek, brak bezpośrednich spotkań

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiczną jesteśmy zmuszeni do zrezygnowania z tradycyjnych spotkań z dyrekcjami szkół i przedszkoli, ale dyrektorzy są oczywiście do Państwa dyspozycji za pomocą środków kontaktu na odległość:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościuszki 19, tel. 46 814 35 32, email: sp1rawa@pro.onet.pl
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej, ul. Miła 2, tel. 46 814 22 36, email: rawska2ka@gmail.com
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. K. Wielkiego 28, tel. 46 814 05 05, email: sekr_szko4@o2.pl
  • Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka”, ul. Kilińskiego 2, tel. 46 814 37 32, email: miejskie_przedszkole_nr_1@wp.pl
  • Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”, ul. Zamkowa Wola 5, tel. 46 814 47 34, email: przedszkolerawa@op.pl
  • Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek”, ul. Solidarności 3b, tel. 46 814 42 02, email: rawamaz@op.pl

Prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronach naborów, o wszelkich ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Pomoc i informacja

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Wydział Edukacji i Spraw Społecznych służy pomocą osobom, które mają problem z dostępem do Internetu, sprzętu komputerowego lub mają inne problemy z rekrutacją (np. omyłkowo zapisały dziecko do innej placówki). W takich przypadkach prosimy o kontakt pod nr tel. 46 814 37 69, 781 700 536, 781 700 538 lub pocztą elektroniczną na adres: eoswiata@miastorawa.pl

Wnioski przez elektroniczną skrzynkę podawczą

Jednocześnie informujemy Państwa, że w związku z panującą pandemią koronawirusa istnieje możliwość składania wniosków dotyczących naboru dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w formie elektronicznej pod warunkiem ich podpisania ważnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz przesłania na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka: /kb5177yoql/skrytka

Wnioski wraz z załącznikami można przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – epuap.

*Materiał powstał przy współpracy z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka.

Znajdź nas na KochamRawePLZobacz profil
Podziel się

About the author